Historický kalendár – 24. apríla

23.apr 2013

24. apríla
Deň skautov
Sviatok sv. Juraja, patróna lukostrelcov

1731 – zomrel anglický spisovateľ, novinár Daniel Defoe, zakladateľ realistického románu. Vydával časopis The Review, písal fiktívne príbehy a autobiografie, z ktorých je najznámejší román Robinson Crusoe, vychádzajúci z pamätí stroskotaného námorníka Selkirka. Ďalšie diela: Moll Flandersová, Kapitán Singleton, Pamäte gavaliera, Roxana, Denník morového roku. Narodil sa pravdepodobne v roku 1660.

1822 – v Liptovskom Mikuláši sa narodil romantický básnik, revolucionár Janko Kráľ. Študoval v Kežmarku a Bratislave. Patril k najradikálnejším príslušníkom štúrovského hnutia, počas revolúcie 1848 bol zatknutý. Po prepustení sa stal dobrovoľníkom a po revolúcii bol štátnym úradníkom. Autor balád a piesní Zverbovaný, Zakliata panna vo Váhu a divný Janko, Skamenelý, Kvet, Bezbožné dievky. Do revolúcie sa zapojil tvorbou: Krajinská pieseň, Jarná pieseň, Duma dvoch bratov, Šahy. Zomrel 23. mája 1876 v Zlatých Moravciach.

1905 – narodil sa americký básnik a prozaik Robert Penn Warren. Vydal dve literárne učebnice Rozumieť próze a Rozumieť poézii. Autor lyriky a pochmúrnej epiky o rasových konfliktoch a vražde. Vrcholom jeho literárneho diela sú politické romány Pri nebeských bránach a Všetci sú zbrojnoši kráľovi. Napísal tiež historický román z vojny Severu proti Juhu Anjelsky chór. Zomrel 15. septembra 1989.

1915 – začalo sa masové vyvražďovanie státisícov Arménov v Osmanskej ríši – arménska genocída. Počas masového zabíjania v období 1915 až 1917 zahynulo 1,5 milióna Arménov.

1939 – narodil sa herec a skladateľ Ján Melkovič. Absolvoval štúdium kompozície a hry na flaute na konzervatóriu v Bratislave. Bol dramaturgom Hlavnej redakcie zábavných programov Československej televízie a v roku 1970 stvárnil jednu z hlavných postáv vo filme Juraja Jakubiska Dovidenia v pekle, priatelia! Po roku 1968 bol v slobodnom povolaní a tiež učil v ĽŠU v Holíči. V roku 1983 sa stal členom Radošinského naivného divadla, kde bol výhradným skladateľom hudby a hral napr. v predstaveniach Nevesta predaná Kubovi, Pavilón B, Nebo, peklo, raj, Ženské oddelenie, Kino Pokrok, Súpis dravcov, Ako som vstúpil do seba, Kronika komika. Účinkoval vo filmoch Ľalie poľné, Montiho čardáš, Záhrada, Krajinka. Zomrel 21. marca 2004 v Bratislave.

1960 – zomrel nemecký teoretický fyzik Max Theodor Felix von Laue. Prispel k rozpracovaniu teórie relativity, zaoberal sa optikou, kvantovou a jadrovou fyzikou. Nositeľ Nobelovej ceny za fyziku za objav difrakcie RTG-žiarenia na mriežke kryštálu, ktorý dokázal jeho vlnové vlastnosti (1914). Narodil sa 9. októbra 1879.

1981 – v Bratislave zomrel operný spevák (tenor) Janko Blaho. Sólista Opery SND, prvý slovenský profesionálny spevák. Vytvoril viac ako 150 operných a operetných postáv, vynikol najmä v dielach B. Smetanu, W. A. Mozarta a G. Verdiho. Hudobný pedagóg na VŠMU v Bratislave, zberateľ, vynikajúci interpret a propagátor slovenských ľudových piesní – najmä záhoráckych. Narodil sa 15. septembra 1901 v Skalici.

1990 – raketoplán Discovery na obežnú dráhu vyniesol Hubblov vesmírny teleskop. Vďaka nemu vedci uskutočnili množstvo významných objavov a lepšie pochopili základné problémy astrofyziky. Pomocou neho sa napríklad podarilo získať aj niekoľko snímok najvzdialenejších objektov vo vesmíre, takzvaných Hubblových hlbokých polí.

1997 – zomrel výtvarník a filmový režisér Viktor Kubal, zakladateľ slovenského animovaného filmu. Jeho osobitý štýl je charakteristický skratkovitou kresbou. Vytvoril seriály Janko Hraško, Sedem príbehov o Kocúrkove, filmy Zbojník Jurko, Krvavá pani. Autor večerníkových seriálov Puf a Muf, Panák z križovatky. Narodil sa 20. marca 1923 vo Svätom Jure.

SITA

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs