Žiaci z Kosova a Metóchie na návšteve Zhromaždenia AP Vojvodiny

22.apr 2013

V piatok 19. apríla v Zhromaždení AP Vojvodiny najlepších žiakov 5. a 6. ročníka základných škôl v Leposavići a Lešku privítali podpredseda Zhromaždenia Đorđe Milićević, pokrajinský poslanec Pavle Počuč a predseda Rady pre integráciu Rómov v pokrajinskej vláde Petar Nikolić. Poinformovali ich o dejinách budovy, v ktorej sídli pokrajinský parlament, pozastavujúc sa pri fakte, že v jej sieni zasadajú predstavitelia viacerých národnostných spoločenstiev. Návšteva sa organizovala v rámci projektu Deti z Kosova a Metóchie – škola v prírode v Báčskej Palanke. Cieľom pobytu bolo priblížiť deťom krásy Vojvodiny, jej kultúrne a náboženské dedičstvo. Žiaci navštívili prírodnú rezerváciu Karađorđevo, zámok Fantast, Palićské jazero, fruškohorské kláštory a zavítali aj na Krojovú zábavu v Laliti, z ktorej dojmy spracovali vo výtvarnej dielni.

J. Pániková

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs