Jubileum najstaršieho festivalu

23.máj 2015

Jubileum najstaršieho festivalu

Jubilejný festival otvoril podpredseda pokrajinskej vlády Miroslav Vasin

Jubilejný festival otvoril podpredseda pokrajinskej vlády Miroslav Vasin

OTVORENÉ 50. STRETNUTIE V PIVNICKOM POLI

Vďaku a uznanie generáciám a generáciám Pivničaniek a Pivničanov, entuziastov pri organizácii päťdesiat ročníkov podujatia, ktoré tým najlepším spôsobom zachováva tradíciu slovenského národnostného spoločenstva vo Vojvodine, v piatok 22. mája pri slávnostnom otvorení 50. Stretnutia v pivnickom poli vyjadril Miroslav Vasin, podpredseda pokrajinskej vlády a pokrajinský tajomník pre hospodárstvo, zamestnávanie a rodovú rovnosť.

Diania na javisku, kde sa – ako povedal moderátor festivalu Rastislav Zorňan – už polstoročie píšu dejiny hudby vojvodinských Slovákov, svojou prítomnosťou poctili i Juraj Červenák, podpredseda Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, Milina Sklabinská, riaditeľka Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov a Živko Šljivar, predseda Zhromaždenia Zväzu ochotníkov obce Báčska Palanka.

Sandra Grňová, jedna z dvoch predstaviteliek Pivnice

Sandra Grňová, jedna z dvoch predstaviteliek Pivnice

Za sprievodu ľudového orchestra pod vedením Valentína Michala Grňu vystúpili 23 speváci a to z Kysáča, Selenče, Bingule, Báčskeho Petrovca, Nového Sadu, Starej Pazovy, Pivnice, Aradáča, Kovačice, Padiny, Šídu, Vojlovice, Hložian, ako i z Chorvátska – z Iloku a Osijeku.

Jubilejný ročník teraz už medzinárodného festivalu spevákov sólistov slovenských ľudových piesní spolu zorganizovali NRSNM, SKUS Pivnica, Zhromaždenie obce Báčska PalankaÚKVS, festival podporila vláda AP Vojvodiny, ako i početné ďalšie inštitúcie, ustanovizne, združenia, podnikyjednotlivci. Osobitnú podporu festival vždy mal aj vo vernom obecenstve, ktoré aj na prvom súťažnom koncerte jubilejného Stretnutia v pivnickom poli vyplnilo kinosálu a potleskom odmenilo všetkých spevákov.

Katarína Kalmárová reprezentuje SKOS Detvan z Vojlovice

Katarína Kalmárová reprezentuje SKOS Detvan z Vojlovice

Dnes večer sa speváci na druhom súťažnom koncerte predstavia druhou prihlásenou pesničkouzajtra na záverečnom koncerte vystúpia tí odmenenív revuálnej časti bude verejná prezentácia cédečka pôvodných slovenských ľudových piesní, ktoré NRSNM a Rádio Nový Sad  vydali k tomuto peknému jubileu Stretnutia v pivnickom poli.

Anna Francistyová

 

A. FRANCISTYOVÁ
A. FRANCISTYOVÁ

ANNA FRANCISTYOVÁ (1962) V NVU Hlas ľudu je zamestnaná od roku 1985. Najprv pôsobila v redakcii mládežníckeho časopisu Vzlet, kde bola i zástupkyňou hlavnej redaktorky a úradujúcou šéfredaktorkou. Od roku 1994 pôsobí v redakcii Hlasu ľudu, od roku 1995 ako redaktorka kultúrnej rubriky a toho času je úradujúcou zodpovednou redaktorkou. Je nositeľkou niekoľkých ročných cien Hlasu ľudu. Kontakt: francistyova@hl.rs