K novým trendom

3.apr 2013

Podpisovatelia zmlúv vo vláde Srbska

AJ NOVOSADSKÁ FAKULTA TECHNICKÝCH VIED (FTV) PODPISOVATEĽKOU ZMLUVY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI BEZPEČNOSTI DOPRAVY

Za medzníkový, možno priam historický krok v oblasti bezpečnosti dopravy, označil minister dopravy Milutin Mrkonjić podpísanie zmlúv o podnikateľsko-technickej spolupráci s predstaviteľmi troch vysokoškolských ustanovizní, medzi ktorými je i Fakulta technických vied, verejným podnikom Putevi Srbije, Agentúrou pre bezpečnosť dopravy a Auto-moto zväzom Srbska koncom marca vo vláde Srbska.

Týmito dohodami sa predovšetkým má umožniť transfer vedomostí z oblasti bezpečnosti dopravy k subjektom povereným jej zveľaďovaním. Cieľ je jasný – zmenšiť počet obetí a redukovať rozsah hmotných škôd, predpokladom čoho je, aby všetci, čo majú do činenia s touto oblasťou, zajtra oveľa tesnejšie spolupracovali než dnes. Konštatujúc, že sa vláda bude maximálne angažovať na skvalitnení bezpečnosti dopravy, minister Mrkonjić poukázal, že je to závislé na troch základných činiteľoch: človekovi, vozidle a ceste. To prakticky znamená, že sa školenie o doprave má začínať už v detstve, že vozidlá treba riadne kontrolovať a cesty kvalitne stavať a udržiavať. Bez toho ťažko postúpime vpred.

Profesor na Dopravnej fakulte v Belehrade Milan Vujanić kvitoval ako kladné, že sa stav bezpečnosti dopravy v poslednom desaťročí síce zlepšil, no stále sme na tom trikrát horšie ako Švédi a iné vyvinuté krajiny. Jeho slová nepriamo potvrdil i generálny tajomník Auto-moto zväzu Srbska Aleksandar Nikačević, keď prezentoval údaj zahraničných expertov, že dopravné nehody ochudobňujú Srbsko až o miliardu dolárov ročne.

Aby sa tieto otrasné štatistiky dostali do nižších polôh, uviedli aktéri stretnutia, treba pripraviť nové zákony a podzákonné akty, týkajúce sa skvalitnenia dopravy, chystať programy a školenia kádrov založené na najnovších technológiách, monitorovať stav, zisťovať príčiny negatívnych trendov, navrhovať východiská.

Podstatou budúcej spolupráce je, aby si každý robil svoju robotu, nazdáva sa námestník ministra Saša Mirković. Lebo, stabilný a bezpečný systém riadenia dopravy môže vzniknúť jedine tak, ak sa odborníci budú zamestnávať rozvojom, sledovaním a zveľadením opatrení a iné subjekty ich uplatnením. Je to predpoklad vzniku lepšieho systému, čo je neľahkým predsavzatím, vyžadujúcim si i odborníkov, i energiu, i aktivitu, i čas.

                                                                                                      O. Filip


J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs