Chutila im čokoláda

3.apr 2013

Spoločná fotografia pred budovou ZO Stará Pazova

PRIJATIE PRE MALÝCH FUTBALISTOV   Predseda Obce Stará Pazova Đorđe Radinović vo štvrtok 28. marca 2013  v budove ZO slávnostne prijal malých futbalistov (chlapcov narodených roku 2004), ktorí navštevujú školu futbalu FK Vojvodina. Na malej slávnosti sa zúčastnilo zo 20 nádejných mladých futbalistov zo Staropazovskej obce z úhrnne 170, ktorí chodia do tejto školy a usilovne trénujú. Predseda obce sa zvlášť zaujímal o podmienky trénovania v Starej Pazove. Na štvrtkovom prijatí boli aj tréneri, ktorí predsedu Radinovića a Libušku Lakatošovú, náčelníčku Oddelenia pre šport, mládež a kultúru Obce Stará Pazova, poinformovali o dosiahnutých vynikajúcich výsledkoch malých futbalistov, ktorí za sebou majú aj zápasy s tímami až z jedenástich krajín, medziiným s rovesníkmi z Rumunska, Španielska, Macedónska, Bulharska…

Malým futbalistom chutila čokoláda, ktorú dostali od predsedu obce

Zoran Kovačević, tréner tohto ročníka a starších chlapcov narodených v roku 2003 v Starej Pazove, povedal, že vlani malí futbalisti obsadili tretie miesto  na majstrovstvách Vojvodiny v Minimaxi lige. V tomto roku si vďaka dobrým výkonom vybojovali postup do semifinále Vojvodiny, a ak obsadia jedno z prvých dvoch miest, majú šancu zahrať na majstrovstvách Srbska. Na tohtoročnom turnaji v Rumunsku nádejní futbalisti zo Staropazovskej obce obsadili štvrté miesto v konkurencii 28 tímov.

„Máme výnimočne talentovanú generáciu chlapcov narodených v roku 2004 a selekciu FK Vojvodina Nový Sad hlavne tvoria futbalisti zo Starej Pazovy a Starých Bánoviec,“ zdôraznil Zoran Kovačević. Koordinátor Slobodan Grabovica okrem iného povedal, že na území Sriemu Škola futbalu FK Vojvodina pracuje v Starej Pazove, v Starých Bánovciach, v Šíde a v  Laćarku.

Pri tejto príležitosti prvý človek Staropazovskej obce okrem iného zdôraznil, že vo futbale je najdôležitejšia tímová práca, dobrý výkon a futbalisti si majú navzájom pomáhať a pestovať priateľstvo. A práve vďaka finančnej podpore Obce Stará Pazova malí futbalisti boli na turnaji v Rumunsku.  Đorđe Radinović na záver dostal futbalovú loptu podpísanú týmito malými talentovanými futbalistami.

A.   Lešťanová

V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ
V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ

VLADIMÍRA DORČOVÁ-VALTNEROVÁ (1981) Od septembra 2013 je zodpovednou redaktorkou týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Do Hlasu ľudu nastúpila v marci 2013 ako redaktorka-novinárka. Od januára 2009 do februára 2013 bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 bola členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Je laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002 a Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, ktorú udeľuje Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: dorcova@hl.rs