Selenčské sláviky

3.apr 2013

Základná škola Jána Kollára v Selenči a orchester Zvonivá cimbalovka usporiadajú už pravidelné Selenčské sláviky 13. a 14. apríla v Dome kultúry so začiatkom o 19.00.

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs