Zhromaždenie MOMS Biele Blato

3.apr 2013

Valné zhromaždenie MOMS Biele Blato bude v sobotu 6. apríla o 19.30 v Dome kultúry. Po zasadnutí bude zábava pri hudbe skupiny Hat Music Band z Kovačice.

Správna rada MOMS B. Blato

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs