Prednáška Jána Salčáka na tému Autorský denník

3.apr 2013

Multikultúrna umelecká dielňa Jovana Steriju Popovića v zakladaní v sobotu 6. apríla usporiada v sieni Miestneho spoločenstva v Pivnici  o 9. hodine piatu prednášku Jána Salčáka z cyklu Čo dokáže pekné slovo, tentoraz na tému Autorský denník.

J. F.

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs