Rodový barometer: rozvoj a každodenný život

3.apr 2013

Ženy sú omnoho častejšie ako muži nezamestnané, sú trikrát častejšie bez vlastných zdrojov príjmov, dvadsaťkrát častejšie ako muži sú domácimi, na troch mužov je len jedna žena spolumajiteľkou alebo majiteľkou súkromného podniku. Príslušníčok nežnejšieho pohlavia je omnoho menej než je to potrebné v biznise, politike, parlamente, športe, inde. Celý rad takýchto ukazovateľov, hodnotení, kategórií a pomerov obsahujú stránky nedávno prezentovanej štúdie Rodový barometer: rozvoj a každodenný život. Jej autorka Marina Blagojevićová Hudhsonová svoju publikáciu chápe ako bod, z ktorého možno tieto pomery a záležitosti zvážiť z iného uhla a meniť ich. Riaditeľka Kancelárie US Women v Srbsku Asja Vrbanová v belehradskom mediálnom stredisku zhodnotila jej štúdiu ako veľmi dôkladný, seriózny prieskum v záujme rozvoja lepšej rodovej politiky a uplatnenia potrebných opatrení v nej. Lebo žien je vo všetkých sférach verejného života stále málo. Na snímke: Podnikateľky na jednej z konferencií v Belehrade o doterajších účinkoch vládnych opatrení.

                                                                                                        O. F.

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs