Univerzitná novosadská jar

3.apr 2013

Univerzitná novosadská jar je v posledných rokoch priam nepredstaviteľná bez KONTEHU – veľtrhu podnikateľských možností a odbornej praxe. Tohtoročný, v poradí siedmy, prebiehal 3. a 4. apríla na Fakulte technických vied (FTV), za účasti predstaviteľov početných domácich a zahraničných spoločností. V uvítacom prejave dekan FTV prof. Dr. Rade Doroslovački kvitoval potešujúcu skutočnosť, že vyštudovaní odborníci z tejto fakulty čoraz  menej odchádzajú pracovať do cudziny, keďže majú čoraz viac príležitostí zamestnať sa i doma, kým rektor Univerzity v Novom Sade prof. Dr. Miroslav Vesković študentom navrhol, aby sa už teraz snažili uvažovať podnikateľsky a nespoliehať sa na to, že im výlučne štát rieši problémy so zamestnaním. Pokrajinský tajomník pre hospodárstvo, zamestnávanie a rodovú rovnosť Miroslav Vasin, ktorý KONTEH 13 úradne otvoril, označil ho za najlepší model zamestnávania, ktorý u nás v súčasnosti existuje. Na snímke: Pokrajinský tajomník Miroslav Vasin pri otvorení veľtrhu zamestnávania 3. apríla.

                                                                          O. Filip

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs