Promócia knihy Dejiny Slovenska

4.apr 2013

Vo štvrtok 4. apríla v Zhromaždení AP Vojvodiny so začiatkom o 12.00 bude promócia knihy Dejiny Slovenska (Istorija Slovačke) autora akademika Dušana Kováča, člena Slovenskej akadémie vied.

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs