Repríza inscenácie Helverova noc

3.apr 2013

Po premiére 30. marca a prvej repríze v rámci festivalu DIDA v Pivnici v nedeľu 31. marca druhá repríza inscenácie Helverova noc sa uvedie v sobotu 6. apríla v Slovenskom vojvodinskom divadle o 20. hodine.

J. Č-p

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs