Na počesť vína a klobás

3.apr 2013

VEĽKÁ NOC V KULPÍNE 2013 Spolok vinárov a vinohradníkov v Kulpíne v nedeľu 31. marca v Muzeálnom komplexe v Kulpíne usporiadal siedme tradičné veľkonočné podujatie venované predovšetkým úspešným výrobcom kvalitného vína a klobás. Pivničná časť pod Galériou kulpínskeho múzea bola aj tentoraz príliš tesná na to, aby prijala všetkých návštevníkov Veľkej noci 2013, z ktorých mnohí prišli aj z viacerých iných prostredí. Účasť vinárov zo Slovenskej republiky na súťaži o najkvalitnejšie vína zabezpečila podujatiu medzinárodný charakter. 

Niet nad dobrú údenú klobásu – lákavá pochúťka pre každého na veľkonočnom podujatí v Kulpíne

Predtým ako odznela finálová časť vyhlásenia víťazov súťažnej časti podujatia, početných hostí privítal predseda kulpínskeho združenia vinárov a vinohradníkov Michal Dovičin. Vyjadril potešenie, že sa podujatie organizuje už sedem rokov zaradom a že sa tento rok nesie v znamení desiateho výročia založenia vinárskeho spolku v Kulpíne. Zhodnotil, že aj napriek tomu, že vlaňajší rok bol vcelku neprajný pre vinohrady a výrobu vína, vinári na súťaž priniesli až 81 vzoriek vína. Keď ide o klobásy, tých tohto roku bolo až o 20 percent viac ako vlani, teda spolu 61 súťažných vzoriek. V zahláške udeľovania odmien pre najúspešnejších výrobcov vína a klobás moderátorka programu Viera Dorčová-Babiaková oznámila, že vína hodnotili dve komisie: jedna pre biele vína a druhá pre červené a rosé, kým osobitná komisia hodnotila klobásy. Hodnotiace komisie sa vínam rozhodli udeliť 15 zlatých medailí, 40 strieborných, 24 bronzových a ešte dve ďakovné listiny. A najkvalitnejším údeným klobásam komisia udelila 2 zlaté, 18 strieborných a 35 bronzových medailí a ešte šesť ďakovných listín.

Ceny v mene združenia vinárov ako organizátora podujatia víťazom odovzdali Branislav Plachtinský a Radoslav Kolarski. Najviac bodov z bielych vín a teda aj zlatú medailu získalo biele víno Župljanka Michala Miškára z Kulpína. Zlaté medaily získali aj Janko Hrubík z Aradáča, Michal Dovičin z Kulpína – dve, Podrum Aleksić z Vranja a Vinski podrum Petrović z Báčskeho Petrovca. Keď ide o červené vína, zlatom sa ovenčili Zoltán Bohotski z Temerína, Vinarija Vinat majiteľa Andreja Tóta z Erdevíka, Pera Sokol tiež z Erdevíka, Ján Bohuš z Hložian, Ján Hrubík z Aradáča a Miroslav Sokol z dediny Bikić Do. Za druh vína rosé boli odovzdané tri zlaté medaily: Michalovi Dovičinovi z Kulpína, Podrumu Aleksić z Vranja a Vinariji Petrović zo Sr. Karloviec. Zlaté medaily za najkvalitnejšie klobásy dostali Ján Stracinský z B. Petrovca a Pavel Lomiansky z Kulpína.

A po klobáse kvalitné vína, o ktoré vždy vládne veľký záujem

V ústrety podujatiu múzeum v Kulpíne v spolupráci so Základnou školou Jána Amosa Komenského usporiadalo niekoľko tvorivých dielní. Ako v záverečnej časti Veľkej noci 2013 povedala Dragana Vujaklija, kustódka – pedagogička Muzeálneho komplexu v Kulpíne, výsledkom spolupráce so školou boli omaľované kraslice a rôzne papierové figúrky zvestujúce príchod jari, ktoré vo Veľkonočnú nedeľu vystavili v muzeálnom priestore. Na znak vďaky za spoluprácu riaditeľke školy Jovanke Zimovej odovzdala ďakovné listiny a všetkým prítomným popriala krásne veľkonočné sviatky.

Ako aj každý rok do podujatia sa aktívne zapojili i členky Spolku kulpínskych žien. Tentoraz hosťom ponúkli chutné torty. Početní hostia mohli nielen degustovať klobásy, kvalitné vína a sladké pochúťky, ale si aj pozrieť výstavu kraslíc, ktoré ozdobili školáci. V umeleckej časti podujatia vystúpil KUS Zvolen: dievčenská spevácka skupina s Michalom Čiliakom a mužské spevácke trio Ondrej Maglovský, Vlastislav Zelenák a M. Čiliak  Prítomní hostia, ako aj priami účastníci, vedeli oceniť dobrú organizáciu veľkonočného podujatia v Kulpíne.

K. Gažová

V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ
V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ

VLADIMÍRA DORČOVÁ-VALTNEROVÁ (1981) Od septembra 2013 je zodpovednou redaktorkou týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Do Hlasu ľudu nastúpila v marci 2013 ako redaktorka-novinárka. Od januára 2009 do februára 2013 bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 bola členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Je laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002 a Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, ktorú udeľuje Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: dorcova@hl.rs