K životnej šesťdesiatke umelca Jána Glózika

29.okt 2017

K životnej šesťdesiatke umelca Jána Glózika

Maliar Ján Glózik so svojou najnovšou olejomaľbou

Ján Glózik patrí do strednej generácie insitných maliarov v Kovačici, ktorý sa maliarstvom začal zaoberať v druhej polovici 70. rokov minulého storočia. Narodil sa 29. októbra 1957 v Kovačici.

Kovačický maliar Ján Glózik je širokej verejnosti známy predovšetkým po obrazoch veľkých rozmerov ako je napr. jeho výtvarné dielo venované k dvestoročnici Kovačice a znázorňuje príchod Slovákov na Dolnú zem a osídľovanie Kovačice, tiež jeho najnovšie dielo venované oslave 1150. výročia príchodu Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu, ktoré je vystavené v Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky. Za toto dielo sa mu dostala strieborná plaketa za tvorivosť a propagáciu slovenského insitného umenia v Srbsku, za rozvoj slovensko- srbských vzťahov v oblasti kultúry a prezentáciu Slovenskej republiky v zahraničí. Plaketu udelil mu udelil Miroslav Lajčák, podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenska.

Ján Glózik je členom Galérie insitného umenia od roku 1989 a na svojich obrazoch maľuje hlavne olejom na plátne, no vyskúšal sa aj v iných technikách ako je pastel, akvarel, kombinovaná technika a pod.

Prvú samostatnú výstavu mal v roku 1983 v rodnej Kovačici a o necelé desaťročie po prvýkrát vystavoval aj v zahraničí (v roku 1992 v Bratislave). Vo svojej tvorbe, na svojich obrazoch, často znázorňuje práce v poli, zimné krajinky, zvyky a obyčaje, muzikantov…

Jeho tvorba je už známa po celom svete, za čo sa mu do rúk dostali aj iné uznania ako je napr. z celosvetovej súťaži výtvarných diel Art Revolution Taipei 2015 v Taiwane, predtým Salonul international de arta naive Bucuresti v Rumunsku (1999), Druhé Bienále insity v Trenčíne na Slovensku (1996),  Special award of Gallery Kasper: Prix Suisse et prix Europe de peinture primitive moderne, v Švajčiarsku (1995) a pod.

Doteraz má za sebou vyše tridsať samostatných a dvojnásobne viacej spoločných výstav s ďalšími členmi kovačickej obrazárne, ako doma tak i v zahraničí. S jeho tvorbou sa stretli milovníci výtvarnej tvorby na Slovensku, v Spojených Štátoch Amerických , Poľsku, Česku, Rusku, Francúzku, Holandsku, Švajčiarsku, Rumunsku, Portugalsku, Fínsku, Japonsku, Číne, Kanade a pod.

Pán maliar, gratulujeme k 60. narodeninám!

 

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs