Nemogová a Válovcová – najrozospievanejšie klenoty

30.okt 2017

Nemogová a Válovcová – najrozospievanejšie klenoty

Katarína Válovcová – laureátka festivalu v mladšej vekovej skupine

Včera na javisku Domu kultúry 3. októbra v Kovačici sa uskutočnil 25. ročník Festivalu slovenských ľudových piesní v prednese detí Rozspievané klenoty 2017.

Vojvodinský festival tohto roku do Kovačice prilákal 32 mladučkých spevákov z 15 prostredí, nie len z Vojvodiny, ale aj širšie. Po oficiálnej časti otvorenia podujatia, v rámci ktorej sa prihovorili Branislav Kulík, podpredseda Matice slovenskej v Srbsku, Anna Tomanová-Makanová, predsedníčka NRSNM a Milan Garašević, predseda Obce Kovačica, ktorý festival aj slávnostne otvoril, účastníci rozdelení v dvoch vekových kategóriách prezentovali po jednu slovenskú ľudovú pieseň a kroj zo svojho prostredia.

V rámci mladšej skupiny sa predstavilo 14 interpretov: Alexander Asódi z Kysáča, Filip Zadunajský z Bieleho Blata, Eleonora Abelovská z Aradáču, Adriana Čížiková z Padiny, Katarína Válovcová a Mária Magdaléna Torňošová z Kovačice, Dário Beška z Vojlovice, Stefanija Šterbová z Jánošíka, Marek Škabla zo Selenče, Michaela Šimeková z Lalite, Ognjen Malenić a Nevena Vlaisavljevićová zo Šídu, Marína Marčetová a Aňa Bírešová z Nového Sadu.

Z vyšších ročníkov si najväčšie sympatie posudzovacej komisie osvojila Jana Nemogová

O najrozspievanejší klenot súťažili aj starší speváci vo veku od 11 do 14 rokov: Adrijana Kukučková z Dobanoviec, Andrea Čobrdová z Pivnice, Veljko Ranković z Obrenovca, Andrea Opavská a Mária Folťanová zo Starej Pazovy, Jaroslava Cicková a Valentína Chalupová z Kovačice, Anđela Mrďová z Jánošíka, Andrea Javorníková zo Selenče, Adrijana Lamošová z Lalite, Anamária Čániová a Stefan Trkulja zo Šídu, Mária Čemanová z Nového Sadu, Marína Šmitová z Kysáča, Andrej Nosáľ z Bieleho Blata, Jana Greksová z Aradáča, Jana Nemogová z Padiny a Jana Beracká z Vojlovice.

Spevákov spevádzal orchester v zložení: Pavel Tomáš ml., Gabriela Feketová, Ivan Šándor, Šamu Kiš, Anna Ďurišová, Pavel Tomáš st., Šandor Dorfi, Vladimír Kolárik, Jóžef Kováč a Pavel Ďuriš.

 

Najúspešnejší speváci

Podľa rozhodnutia odbornej poroty, ktorú tvorili Ivan Babka, Anita Petráková, hudobníčka a Anna Širková, rozhlasová speváčka, najúspešnejšou speváčkou v mladšej vekovej kategórii bola Katarína Válovcová, kým druhé miesto obsadil Alexander Asódi a tretiu cenu si vyspievala Mária Magdaléna Torňošová. V staršej skupine najúspešnejšou speváčkou bola Jana Nemogová, kým si druhé miesto zaslúžila Valentína Chalupová (získala aj najväčšie sympatie obecenstva) a na treťom mieste zakotvila Jaroslava Cicková.

Cena obecenstva sa dostala do rúk Valentíne Chalupovej

Odmeny udelili predstavitelia obce Zlatko Šimák, predseda Zhromaždenia a Tatiana Bubesková, vedúca obecného oddelenia pre spoločenské činnosti. Osobitná komisia, ktorú tvorili členky Ženského spolku v Kovačici, hodnotila ľudové kroje a rozhodla, že najkrajší dievčenský kroj mali Andrijana LamošováAndea Javorníková, zatiaľ čo najväčšiu pozornosť pripútali aj chlapčenské kroje Andreja NosáľaVeljka Rankovića.

Najautentickejšie ľudové kroje na festivale mali Jana NemogováJaroslava Cicková. Členky ŽS Zuzana Jonášová, Anna StanováKatarína Mravíková odmenili aj najmladšie speváčky Nevenu Vlaisavljevićovú a dueto Marínu MarčetovúAňu Bírešovú.

Tohtoročný Festival slovenských ľudových piesní Rozspievané klenoty spoločne organizovali Základná škola Mladých pokolení v čele s riaditeľkou Aničkou Bírešovou a Dom kultúry 3. októbra s vedúcim Jánom Tomášom, kým organizáciu podujatia pomohli aj Obec Kovačica, Národnostná rada slovenskej národnostej rady a početní sponzori.

Program na text, ktorý pripravili prof. Mária KotvášováAnna Hrková, viedla moderátorská dvojica Una BrtkováJuraj Jonáš a s príležitostnou básňou sa prihovorila aj recitátorka Daniela Severínyová.

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs