Kde je vôľa, tam je aj cesta

14.jún 2013
Poslanec NR SR Mikuláš Dzurinda

Poslanec NR SR Mikuláš Dzurinda

MIKULÁŠ DZURINDA NAVŠTÍVIL BÁČSKOPETROVSKÚ OBEC

Na druhý pokus sa bývalému premiérovi, exministrovi zahraničných vecí a súčasnému poslancovi Národnej rady Slovenskej republiky Mikulášovi Dzurindovi predsa podarilo navštíviť aj Báčskopetrovskú obec. Ako poradca podpredsedníčky vlády Srbska pre európsku integráciu Suzany Grubješićovej M. Dzurinda častejšie navštevuje Srbsko. V stredu 5. júna po obchôdzke Kysáča zavítal aj do Báčskopetrovskej obce.

Pred budovou Zhromaždenia obce ho privítal predseda obce Pavel Marčok, a potom v zasadačke za prítomnosti i ostatných funkcionárov obce pokračovali so zoznamovaním sa. Hosťovi bola predstavená dlhá tradícia pestovania chmeľu a ciroku metlového, ale aj dopady privatizácie podnikov v tejto obci. Aj inštitúcie ako významné piliere zachovania slovenského povedomia. Zmapovali aj súčasnú situáciu. V rozhovoroch na obecnom úrade prítomní boli aj zástupca predsedu Miroslav Čeman, námestníci predsedu obce Ondrej Benka, Siniša Stanivuk a Jaroslav Popović, zástupca predsedu Zhromaždenia obce Spasoje Prodanov a náčelník obecnej správy Vladislav Tárnoci. Stredobodom rozhovorov boli možnosti využitia skúseností Slovenska v čerpaní z eurofondov a vzájomnej spolupráce. Predseda obce poslanca informoval o najnovších investíciách v tejto obci, ako i plánoch v nastávajúcom období. Dzurinda povedal, že ho teší, že sa Srbsko rozhodlo urobiť ráznejšie kroky k vstupu do Európskej únie, lebo niekam treba patriť a najhoršie je zostať osamote. V Srbsku sa musia presadzovať reformy verejnej správy a decentralizácie, aby krajina mala perspektívu. Treba konať aj v smere niečoho hmatateľného pre obyčajných ľudí, aby cítili, že majú niekoho blízkeho. Síce nie priameho suseda, ale blízkeho, ktorý ich snahy oceňuje, dlhodobo podporuje. Preto Slovensku tak záleží na vstupe Srbska do Európskej únie, aby malo ďalšieho partnera v nej, ktorý ho, keď to bude treba, tiež podporí.

Rokovanie s predstaviteľmi petrovskej lokálnej samosprávy

Rokovanie s predstaviteľmi petrovskej lokálnej samosprávy

Podobne ako aj mnohí iní vysokí hostia doteraz, ani M. Dzurinda neodišiel z Petrovca bez toho, aby okrem iných darčekov so sebou neodniesol aj výrobok, ktorým sa Petrovčania hrdia. Pravdaže, ide o domácu štipľavú klobásu.

Mikuláš Dzurinda s matičiarmi pred sídlom MSS

Mikuláš Dzurinda s matičiarmi pred sídlom MSS

Druhým punktom, ktorý bol určený harmonogramom návštevy, bol areál Základnej školy Jána Čajaka. Tu ho predstavitelia školy zoznámili s dejinami školy, významnými učiteľmi a dlhou tradíciou slovenského školstva. Riaditeľ školy Ján Brna pána Dzurindu odviedol pozrieť si aj novú športovú halu a areál vôkol nej.

Po obchôdzke školy delegácia slovenského poslanca sa na krátko zastavila aj na pôde Matice slovenskej v Srbsku. Tu ho privítala predsedníčka MSS Katarína Melegová-Melichová v spoločnosti matičných podpredsedov, pracovníčok úradu a čestného predsedu.

Poslanec Dzurinda potom odcestoval do Hložian, kde ho v mene Miestneho spoločenstva privítal predseda Rady Miestneho spoločenstva Hložany Ján Bohuš. Spoločne si obzreli aj areál, kde sa uskutočňuje tradičný Folklórny festival Tancuj, tancuj…, a potom sa všetci spoločne vo voľnejšom rozhovore bavili v areáli Vojvodinskej oázy.

J. Čiep

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs