Čaká nás veľa skúšok

14.jún 2013

24ifortodf_jpgJEDNA OSOBNOSŤ, JEDNA OTÁZKA: IGOR TODOROVIĆ, HLAVNÝ A ZODPOVEDNÝ REDAKTOR NOVÍN PRIVREDNI PREGLED

– Ako by ste porovnali tento a minulý rok keď ide o investície?

– Myslím si, že v tomto roku bude viac skúšok ako vlani v tejto oblasti. Je pravdou, že je kríza, no aj táto je príležitosťou čosi zdolať a dosiahnuť. A môže byť aj súťažou, z ktorej dakto bude mať zisk, kým iný skrachuje. Tu u nás je dôležité, ako prilákame investorov, bez toho, aby sme nadmerne zaťažili vlastné zdroje. Nesmieme, samozrejme, ani zamoriť životné prostredie. Keď ide o hospodárske odvetvia, tak existujú vhodné možnosti vkladať do telekomunikácií, do infraštruktúrnych projektov primeraných našim možnostiam, do turizmu, do poľnohospodárstva, do produktov s vyššou fázou spracovania, ktoré môžu mať úspešný odbyt na zahraničnom trhu.

                                                                                 Zaznamenal: O. Filip

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs