SUPER TRIEDA

13.jún 2013

24Supertriedakulpin

SUPER TRIEDA Z KULPÍNA. Do medzinárodnej súťaže žiakov základných a stredných škôl, čiže projektu pod názvom Super trieda na Slovensku, ktorú vyhlásilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a zorganizovalo združenie Super trieda, sa zapojila i ZŠ Jána Amosa Komenského v Kulpíne. Predstavuje ju trieda 7. a, ktorá sa na súťaži Moja obec – Moje mesto zúčastňuje s divadelným predstavením o minulosti a súčasnosti svojej osady. Žiaci nacvičili divadielko za pomoci profesoriek Tatiany Mitićovej, Olivery Gabríniovej a Verice Tanackovićovej. Do medzinárodného finále do Bratislavy postúpili na súťaži, ktorá bola 11. mája v Pivnici, a to spolu s Padinou a Pivnicou. Vzhľadom na celkovú finančnú situáciu bolo otázne, či kulpínska Super trieda odcestuje na Slovensko. V pondelok 10. júna na  rodičovskej porade bolo rozhodnuté, že siedmaci v sprievode štyroch pedagógov školy predsa do Bratislavy vycestujú. Na snímke: Super trieda 7. a s riaditeľkou, triednou a profesorkami slovenčiny a hudobnej kultúry.

K. G.

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs