Zmluva zabezpečí plynulý chod pivnického festivalu

13.jún 2013

Dokument, ktorý v utorok 11. júna podpísali v Zhromaždení obce Báčska Palanka, zakotvuje vzájomné vzťahy a povinnosti aktuálnych spoluzakladateľov a organizátorov festivalu Stretnutie v pivnickom poli. V zmluve sa o. i. uvádza, že spoluzakladateľmi festivalu v Pivnici sú Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny a SKUS Pivnica z Pivnice, a určujú sa záväzky a zodpovednosť zakladateľov a organizátorov, ktorými okrem dvoch prv spomenutých subjektov sú i: Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov a Obec Báčska Palanka. Týmto skutkom sa pivnický festival, inak najstaršie podujatie Slovákov žijúcich v Srbsku, aj formálne stal jedným zo siedmich festivalov či kultúrnych podujatí, ktorý NRSNM zaradila medzi podujatia s osobitným významom pre slovenskú menšinu v Srbsku. Tohtoročné SVPP sa uskutoční v auguste, štyridsiaty ôsmy raz v slede.

 

Zmluvu podpísali: Valentín Michal Grňa (sprava), Anna Tomanová-Makanová, Aleksandar Đedovac a Milina Sklabinská, prítomný bol aj Viliam Slavka, predseda Strany vojvodinských Slovákov

Zmluvu podpísali: Valentín Michal Grňa (sprava), Anna Tomanová-Makanová, Aleksandar Đedovac a Milina Sklabinská, prítomný bol aj Viliam Slavka, predseda Strany vojvodinských Slovákov

Predsedníčka NRSNM Anna Tomanová-Makanová sa poďakovala predsedovi obce Báčska Palanka Aleksandrovi Đedovićovi za to, že docenil význam podpísania zmluvy, ktorej cieľom je, ako podotkla, „postaviť pyramídu realizácie, organizácie festivalu, aby sme v situácii ťažkej pre celú krajinu a najmä v oblasti kultúry, zabezpečili prostriedky na realizáciu festivalu“.

Riaditeľka ÚKVS Milina Sklabinská hovorila o tom, čo mieni robiť ústav na pláne skvalitnenia renomovaného festivalu. Okrem iného podčiarkla:

– To znamená, že sa na realizácii festivalu podieľame aj finančne. Známe je, že festivaly si vyžadujú veľké prostriedky, ako i združovanie prostriedkov a ľudských kapacít. Nakladajú aj účelové usmernenie prostriedkov, ako aj ich zviditeľnenie. Cieľom zmluvy je zjednodušenie organizácie festivalu, t. j. odstránenie početných telies, ktoré si vyžadujú veľa ľudí a peňazí. V rámci NRSNM máme komisiu, ktorá schvaľuje pravidlá festivalu a ÚKVS angažuje koordinátora, ktorý sa stará a zodpovedá za celkovú organizáciu festivalu. Novinkou je to, že ÚKVS chce obsahovo obohatiť najmä tretí deň festivalu, chceme priviesť renomovaných spevákov. Blíži sa už 50. ročník festivalu a bolo by treba uvažovať o dákej publikácii, možno zbierke piesní, ktoré na ňom odzneli.

Valentín Michal Grňa, ktorý hrá nielen prvé husle v pivnickom orchestri, ale celé desaťročia aj pri organizácii SVPP, prízvukoval:

– Festival sa uskutočňuje od roku 1966; žiaľ, počas posledných niekoľko rokov máme veľké finančné problémy, keďže sa tradične koná v druhej polovici januára, vtedy, keď nie sú financie, a tak sa často nachádzame v tuneli, z ktorého nedovidieť na svetlo. Tento rok druhý raz zaradom sme boli prinútení presunúť festival, a to až na druhú polovicu augusta, aby sme už v septembri mohli začať prípravy na 49. ročník, ktorý bude v januári 2014.

J. Bartoš

 

 

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs