„Nadvožnjak“, „podvožnjak“, „kružni tok“, „zastoj“…

13.jún 2013

JOMIL121

Ani v doprave to nie je ináč. Aj tu máme hovorové výpožičky, ktoré sme si tak ako mnohé iné privlastnili v slovenskom jazyku. Vieme srbské „nadvožnjak“, „podvožnjak“, kružni tok“ a iné nahradiť slovenskými ekvivalentmi?! Sotva! Preto tu uvádzame náhrady srbských slov.

„Nadvožnjak“, čiže ako samé slovo hovorí, prejazd nad inou komunikáciou, je v slovenčine nadjazdnadjazd nad autostrádou.

„Podvožnjak“ je ľudská stavba umožňujúca prejazd dopravných prostriedkov popod inú komunikáciu prípadne budovu. Prejazd pod inou komunikáciou je v slovenčine podjazd. Ide napríklad o podjazdy pod železničnými traťami, diaľnicami, cestami…

„Kružni tok“ všetci poznáme, ale uhádnuť slovenský výraz by bolo trochu ťažšie, hoci je veľmi jednoduché. Tento zvláštny typ križovatky, ktorý je obvykle budovaný, aby sa zvýšila bezpečnosť dopravy, je kruhový objazd.

„Zastoj u saobraćaju“ charakterizovaný spomalením rýchlosti, predĺžením jazdných časov a kolónami vozidiel alebo iných dopravných prostriedkov nastáva vtedy, keď je aktuálna premávka silnejšia ako jej aktuálna kapacita. Takému stavu premávky na pozemnej komunikácii, električkovej trati alebo inej dopravnej ceste sa v slovenčine povie dopravná zápcha.

Túto oblasť sme nevyčerpali ešte. Tu sa pýta spomenúť aj „pešački“ – ako to máme zaužívané, alebo doslovný preklad „pešiacky priechod“. Miesto určené na prechádzanie alebo hovorovo zebra označené je bielymi pruhmi na vozovke; v slovenčine je to priechod pre chodcov; napr.: prechádzať cez zebru. Nadchod, ako samé slovo hovorí, je priechod pre chodcov nad komunikáciou – prejsť na druhú stranu ulice nadchodom. Podchod je zase priechod pre chodcov pod komunikáciou. V tejto súvislosti spomenúť sa pýta aj pasáž či priechod cez budovu medzi dvoma ulicami – v pasáži sú obchody.

Diaľková cesta s mimoúrovňovými križovatkami pre niekoľko prúdov motorových vozidiel, ktorej my povieme „autocesta“ alebo siahneme po srbskom termíne „autoput“, je diaľnica alebo autostrádaísť po autostráde, po diaľnici.

ah

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs