Z každého rožka troška

14.jún 2013

Kovačická obec patrí medzi najnavštevovanejšie turistické destinácie v juhozápadnom Banáte. „Okrem kovačickej Galérie insitného umenia a jej svetoznámych insitných maliarov, výrobcu huslí Jána Nemčeka, Podnikateľsko-rekreačného strediska Relax, rodného domu, základiny a muzeálnej zbierky vedca a diplomata Mihajla Pupina v Idvore, turisti sa čoraz viac zaujímajú aj o Padinu,“ hovorí dipl. manažérka cestovného ruchu Ivana Zovková, zamestnankyňa Turistickej organizácie Obce Kovačica.

– Padina je potenciálna turistická destinácia, ktorá v posledných rokoch značne pokročila v rozvoji cestovného ruchu. Kultúrne podujatia lákajú početných zahraničných a domácich turistov. Padinské dni kultúry sa organizujú v auguste a septembri a v rámci nich sa konajú tradičné festivaly Padina spieva, Banátsky festival, Babinkove literárne stretnutie a iné. Tradičná je aj kuchárska súťaž Gulašiáda a netreba zabudnúť ani na podujatie Víno, hudba, klobásy, ktoré vo februári zhromažďuje výrobcov kvalitných vín a klobás z Padiny a okolia.

O čo sa turisti najviac zaujímajú?

Miluje svoju prácu – Ivana Zovková

Miluje svoju prácu – Ivana Zovková

– Najviac navštevujú etno domy a studne. Počas návštevy etno múzea človeka opanuje zvláštny pocit návratu do minulosti. Tento asi 170-ročný dom si pred niekoľkými rokmi kúpil a do dnešnej podoby upravil Pavel Petráš, hostinský vo výslužbe, ktorý si ešte v mladosti osvojil lásku k starožitnostiam. Ochotne zbieral odhodený nábytok, náčinie, stroje a odev Padinčanov. Výsledkom jeho záľuby je impozantná zbierka ponad 3-tisíc autentických exponátov z tohto prostredia. Mnohé z nich predstavujú dnes už zabudnuté predmety, lákajúce tak nadšencov etnológie, starožitností a folklóru tunajších Slovákov.

Dedinský etno dom sa nachádza na mieste, kde sa nachádzal dom kostolníka. V roku 2006 skupina občanov a Spolok žien boli iniciátormi upravenia tohto domu. Predmety v dome sú autentické a pramenia z rokov 19. storočia. Pre zahlásené skupiny turistov je možnosť v ňom organizovať tradičné slovenské raňajky, ktoré pripravia členky Spolku žien.

Padinu aj dnes pre ich chýrečné studne pomenúvajú dedinou, v ktorej sa voda melie. Padinské studne sú najhlbšie v Banáte a niektoré sú staré aj 200 rokov. Zachované sú ešte len tri. V súčasnosti je zrekonštruovaná a sprístupnená turistom tzv. Šajbenova studňa, ktorá sa nachádza v strede dediny.

Padinčania sú hrdí aj na svojich insitných maliarov…

Hrdí na svoje etno múzeum – Pavel Petráš medzi svojimi exponátmi

Hrdí na svoje etno múzeum – Pavel Petráš medzi svojimi exponátmi

Hosťom sú zaujímaví aj tunajší insitní maliari a ich umenie. Galéria, v ktorej sú vystavené ich obrazy, sa nachádza v budove Domu kultúry Michala Babinku. Insitní maliari v roku 2011 založili združenie občanov a pomenovali ho Smäd.

Aké športové aktivity ponúka turistom Padina?

– V rámci športového spolku Dolina pôsobí futbalový, kolkársky,  stolnotenisový klub a karateklub. Turistom sú k dispozícii i terény na pieskový  volejbal, basketbalové terény, posilňovňa… Paintball klub má polygón  veľkosti 5-tisíc štvorcových metrov. Poľovnícky spolok Zajac (založený v roku 1926) umožňuje hosťom vyskúšať sa v triafaní do asfaltových terčov a účinkovať v organizovanom lovení drobnej diviny.

V bezprostrednej blízkosti Padiny sa nachádza množstvo atraktívnych turistických lokalít, ktoré sa využívajú na táborenie, výlety a rekreáciu. Najznámejšie oblasti sú Alaš a Višničková hôrka.

Za rozhovor ďakuje: A. Chalupová

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs