Bum-bum-bum-buch!

14.jún 2013

 

POUGAR91

Oznamuje sa občanom: buch je tu preto, že o búchaní, ale aj o bum-bume, ktoré sa množí ako huby po daždi, bude reč v dnešnom bubnovaní.

Ctení občania, ako vám je dávno dobre známe, žijeme v bezpečnej a prosperujúcej spoločnosti, tobôž od vojny, ktorú naša Prosperujúca a Bezpečná Spoločnosť nikdy neviedla, akože ju ani viesť nemieni, po ktorej vojne, ktorú sme neviedli, sa nám tak trošku nahromadili všelijaké zbrane, s ktorými zbraňami, – tie sú, pochopiteľne, len a len Obranné, Nikdy útočné – podaktorí Ctení Našinci – občas nevedia čo robiť, nuž a tak z dlhej chvíle, respektíve z čírej starostlivosti o spomenutý Tovar, ktorý Tovar okrem Búchačiek môžu činiť aj rôzne Pichačky a Mlátidlá, ktoré by sa dlhším nepoužívaním na stopercent pokazili, sem-tam urobia návštevy k vám, respektíve k nám, s najušľachtilejším úmyslom zoznámiť sa a zakomunikovať si s nami, ibaže sa Vysokoctení Našinci, keď nám tak vhupnú pod rúškom tmavej noci cez okno alebo si sami odomknúc dvere, Úžasne Vyľakajú, keď zočia naše neopodstatnene nepríjemne prekvapené tváre z inak Normálnej Nočnej Návštevy, nuž a tak v pomykove vytiahnu trebárs taký revolverík alebo hoci len pištoľu poprípade bajonetik a´bo dáku bachuľu, a celí pomýlení, ale so zmyslom pre ostrovtip, precedia cez zuby: „Peniaze, alebo život!“, my sa, vážení spoluobčania, dostávame k jadru veci, to jest k otázke: čo robiť, ako sa zavďačiť Dobrým Ľuďom, ktorým sa nelení potešiť a poctiť nás popolnocipodvanástejhodine; takto teda, vážení: aj keby sa vám, mylne, zazdalo, že vás Títo Nadovšetko Dobrosrdeční Humánni Ľudia och-och-ohrozujú, a že máte prirodzené právo na ochranu vlastnej integrity (ak dačo také vôbec existuje), vedzte, že brániť sa síce smiete, ale výlučne s použitím rovnakých alebo Približne Rovnakých Obranných Prostriedkov, akými by sa eventuálne mohol poslúžiť váš nový známy, ktorého teda pri kávičke a samozrejmom poháriku na zvítanie Veľmi Láskavo a Úctivo poprosíte, aby vám ukázal vlastné svalstvo a predviedol, koľko kľukov môže urobiť (to pre prípad, že predsa pôjde do tuhého a aby ste náhodou nepoužili nadmernú silu), musíte si overiť na tvári miesta, hoci prostredníctvom internetu, aký typ Obrannej Zbrane vlastní váš vážený hosť, spýtať sa ho, koľko má guliek (nie, nie, tých…, ani tých v hlave; tie bezpečne doteraz nikto nespočítal; reč je o počte a veľkosti guliek v zásobníku) a vôbec zistiť všetky možné relevantné údaje o Jeho Obrannom Potenciáli, majúc na zreteli všetky možné paragrafy zákona, ktoré nám dovoľujú primerane sa správať voči Nečakaným nočným a Denným Návštevám, t. j. Návštevníkom, s ktorými navyše treba jednať jemne, nežne a s citom, aby sme im tak či onak neublížili.

Buch-buch-bum!

jbš

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs