ŽIACI ZÁVEREČNÉHO ROČNÍKA

14.jún 2013

24diplomy

ŽIACI ZÁVEREČNÉHO ROČNÍKA PETROVSKÉHO GYMNÁZIA JÁNA KOLLÁRA SO ŽIACKYM DOMOVOM po absolvovaní maturitných skúšok sa dostali k tej chvíli, keď škole, v ktorej strávili posledné štyri roky, povedali zbohom. Po krátkom umeleckom programe v piatok 7. júna riaditeľ gymnázia Paľo Belička pred udelením diplomov a odmien ozrejmil, že v generácii maturantov 2012/2013, žiakov narodených roku 1994, počítajúcej 76 žiakov, školenie úspešne ukončilo 70. Traja sú ponechaní na opravné skúšky a traja budú opakovať triedu. Výborný prospech dosiahlo 28, veľmi dobrý 26 a dobrý prospech v tomto školskom roku malo 16 žiakov. Stredná známka v ročníku bola 3,93. Maturitnú skúšku zdolalo 69 zo 70 maturantov. Za vynikajúci prospech v učení najvyššie stredoškolské ocenenie – Diplom Vuka Karadžića – získalo desať žiakov: Mária Kolárová, Branislav Makan, Andrej Pintír, Jaroslava Slavková, Alexandra Kulíková, Miluška Diňová, Tatjana Dražićová, Božana Kontićová, Biljana Obradovićová a  Aleksandra Hašková. Okrem toho knižne odmenili žiakov, ktorí získali diplomy na republikových a iných súťažiach. Žiačkou generácie sa stala Jaroslava Slavková. Záverom slávnosti triedne profesorky Nataša Struhárová, Anna Struhárová a Anna Medveďová maturantom odovzdali diplomy. Na fotografii sú nositeľky diplomu Vuka Karadžića s triednymi profesorkami a riaditeľom gymnázia.

J. Čiep 

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs