Klobásafest 2018 v Báčskom Petrovci

17.feb 2018

Klobásafest 2018 v Báčskom Petrovci

Tretí v poradí medzinárodný festival klobás Klobásafest 2018 doznel dnes poobede v Báčskom Petrovci. Zorganizovala ho Rada Miestneho spoločenstva Petrovec v spolupráci s inými miestnymi združeniami a spolkami. A vydaril sa ako aj predchádzajúce dva ročníky.

V športovo-rekreačnom a mládežníckom areáli Vrbara bolo až toľko účinkujúcich celkov, že keď sa k ním pridali aj ďalší návštevníci a záujemcovia, tak doslova pukala po švíkoch. Už vlani sme upozorňovali, že nádvorie Vrbary je primalé pre toto podujatie. Tohto roku sa to potvrdilo o to viac. Azda treba otvoriť a pre túto príležitosť upraviť aj priestor medzi tribúnou a rybníkom.

Súťaž

Na dobrú náladu súťažiacich hrala skupina Triomio z Petrovca a iba prispela k dobrej nálade, ktorú si súťažiaci doniesli z viacerých prostredí. Aj tohto roku súťažili celky zo Srbska, Chorvátska (Požega), Rumunska (Nadlak) a Slovenska (Martin, Dolný Kubín, Repište a Valaská Belá). Takže súťaž mala skutočný medzinárodný ráz.

Keď k tomu pripíšeme, že okrem domácich Petrovčanov súťažili aj celky z Kulpína, Hložian, Maglića, Kysáča, Futogu, Nového Sadu, Belehradu, Vojlovice, Totovho Sela a zo Selenče, tak iba slovami zaokrúhlime paletu rôznorodosti receptov a chutí.

Okrem v príprave čerstvých smažených klobás, ktoré zhotovovalo 39 celkov, petrovské a hložianske ženy pražili oškvarky, ktoré prešli na ruvačku. Takže si obe ženské celky zaslúžili zlaté diplomy.

Na prvom Klobásafeste 2016 v konkurencii 25 nielen domácich a cezpoľných, ale aj viacerých zahraničných účastníkov, zvíťazil tím autoservisu Mercedes Benz Triaška. Na druhom, vlaňajšom, Klobásafeste 2017 v Petrovci, počítajúcom ešte väčší počet súťažiacich tímov, zvíťazil tím Hrubíkovcov z Petrovca.

Víťazi Klobásafestu 2018

Tohto roku podľa mienky hodnotiacej poroty najchutnejšiu klobásu nadiali a súťaž Klobásafest 2018 vyhrali členovia tímu Akciovej spoločnosti Petrovec. V celkovom umiestnení, kde udelili viacero zlatých, strieborných a bronzových diplomov, druhé miesto obsadil celok Sejketrans z Petrovca tretie miesto obsadili Kysáčski kamaráti.

Všetci prítomní tiež mali možnosť oceniť kvalitu vyrobených klobás. Najviac hlasov získali hostia z Martina, Bratranci a Sejketrans z Petrovca. K tomu svojim hlasovaním získali právo účinkovať v bohatej tombole a čo-to si odniesť aj domov.

Podujatie Klobásafest 2018 slávnostne otvoril predseda Rady Miestneho spoločenstva Báčsky Petrovec Ondrej Bovdiš, ktorý záverom všetkým súťažiacim celkom odovzdal diplomy s medailami. Potom vo Vrbare pokračovala ľudová veselica.

Na ukážku čitateľom elektronického vydania Hlasu ľudu prinášame aj ďalšie fotografie, ktorými sme zachytili náladu v petrovskej Vrbare.

 

 

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs