Volebné snemovanie starobných penzistov

17.feb 2018

Volebné snemovanie starobných penzistov

Dnes kysáčski starobní penzisti mali výročné volebné zasadnutie v priestoroch FK Tatra.

Svojou prítomnosťou snemovanie poctili početní kysáčski penzisti a predstavitelia spolkov a združení. Medzi hosťami boli i predstavitelia Združenia penzistov Nového Sadu, ako i penzisti zo zbrataných združení z Telepu – Nového Sadu, Čurugu a združení starobných penzistov z Gospođiniec, Futogu, Hložian, Báčskeho Petrovca, Kulpína, Čeneja, zo Starej Pazova a Stepanovićeva. Všetkých na snemovaní uvítal predseda Pavel Medveď.

Dom penzistov

Správu o vlaňajšej činnosti Miestnej organizácie starobných penzistov v Kysáči prečítala tajomníčka Suzana Kalmárová. Vyplynulo, že vlani mali početné aktivity. Angažovali sa pri preberaní zdravotných kartičiek, evidovali prihlášky za odchod do kúpeľov a pre udelenie humanitárnych balíkov.

Pokračovali v zásobovaní svojich členov potravinárskymi výrobkami po zvýhodnených cenách a na viacej splátok. Usporiadali tradičnú pracovnú akciu zriaďovanie centra Kysáča, kamarátili sa s členmi iných združení penzistov a účinkovali v gastronomických súťaženiach.

Mládežnícky dom

V máji a novembri zorganizovali tradičné zábavy a uhostili i 47 penzistov zo Slovenska. V rámci humanitárnej činnosti rozdelili balíky slabšie situovaným penzistom a poskytli dobrovoľné príspevky niektorým klubom a jednotlivcom.

Z finančnej správy pokladníčky Márie Madackej sa prítomní dozvedeli, že táto organizácia vlani nakladala prostriedkami vo výške  461 168 dinárov. Z toho strovili 277 395, nuž im v pokladni zostalo 183 773 dinárov.

Pavel Medveď – staronový predseda

V pokračovaní snemovania si starobní penzisti zvolili 13 členné predsedníctvo a členov dozornej rady. Staronovým predsedom sa stal Pavel Medveď. Zvolili i svojich predstaviteľov do mestskej organizácie penzistov.

Predstavitelia mestskej organizácie penzistov v čele s predsedom Momom Čolakovićom pochválili činnosť kysáčskeho združenia, ktoré patrí medzi najpočetnejšie (240 členov) a najaktívnejšie v mestskej organizácii. Hovorili aj o iných aktuálnych témach, týkajúcich sa finančnej situácie, ale aj položenia penzistov v rodine a spoločnosti.

Ako bolo počuť ohľadom výstavby domu penzistov, čo sa nerealizovalo kvôli nedorozumeniam v Kysáči, výstavba sa predsa bude konať. Projekty sú urobené a čoskoro sa vypíše tender na zaobstarávanie stavebného materiálu. V pláne je aj adaptácia veľkej siene v dome mládeže, ktorú spolky budú používať pri organizovaní masovejších podujatí a zábav. Tieto práce vyfinancuje mesto Nový Sad.

 

 

E. ŠRANKOVÁ
E. ŠRANKOVÁ

ELENA ŠRANKOVÁ (1958) V redakcii Hlasu ľudu je zamestnaná od roku 1982 ako novinárka. Je vydatá, má jednu dcéru. Kontakt: srankova@hl.rs