Výročie Centra tradičného ľudového tanca v Novom Sade

18.feb 2018

Výročie Centra tradičného ľudového tanca v Novom Sade

V slávnostnej sieni Gymnázia Lazu Kostića v Novom Sade včera prebiehal koncert pod názvom Hra v nás. Tento koncert bol vlastne oslavou ôsmeho výročia pôsobenia novosadského Centra ľudového tradičného tanca, ktorého predsedom a zakladateľom je Veljko Vidić.

Okrem tanečníkov Centra tradičného ľudového tanca na oslavách účinkovali aj ďalšie spolky: Umelecký súbor Čivija Šabac, Kultúrno-umelecký spolok Soko Inđija, Kultúrno-umelecký spolok Sloboda Rumenka, tiež mužská spevácka skupina z Kultúrno-umeleckého spolku Đoku Pavlovića z Belehradu, ako aj Kultúrno-umelecký spolok Zvolen Kulpín.

Program otvorili domáci – tanečníci CTĽT

Takto sa predstavili Kulpínčania

Program bol koncipovaný ako svojrázne cestovanie po jednotlivých krajoch Srbska, Macedónska, Bulharska a Slovenska tak, že jednotlivé súbory predvádzali tradičné tance a piesne z týchto území.

Tak diváci mali príležitosť pozrieť si tance z Gružy a ústredného Srbska, tance z Banátu, okolia Belehradu, západného Srbska a Mačvy, Sriemu, macedónskeho Kumanova, okolia Kiustendila v Bulharsku, ale aj tance z východného Slovenska, ktoré zatancovali členovia KUS Zvolen z Kulpína.

O Centre

„Moje centrum vzniklo preto, lebo som chcel urobiť niečo iné, ale späté s folkloristikou. Početné spolky, strediská a centrá fungujú podobne a majú spoločný bod – vystupovanie. Jasné, že inšpirácia prišla z iných krajín, lebo máme školy tanca, ale nemáme školy folklórneho, ľudového tanca. Preto som založil Centrum ľudového tradičného tanca,“ uvádza Veljko Vidić a dodáva, že v centre nie je základnou myšlienkou vystupovanie, ale nacvičovanie tancov rôznych národov.

KUS Zvolen Kulpín

Umelecký súbor Čivija Šabac

„Na ten spôsob sa spoznáva iná kultúra, dedičstvo, obyčaje, ale spoznávate aj samého seba, lebo ľudové tance vznikali prelínaním početných vplyvov,“ konštatuje Vidić a potvrdzuje to aj skutočnosť, že v centre nacvičujú srbské, slovenské, maďarské a bulharské tance.

Program osláv ôsmeho výročia pôsobenia Centra tradičného ľudového tanca trval okolo dve hodiny a pripravený program bol ozaj pútavý a pestrý.

„Pri príležitosti desiateho výročia pôsobenia pripravíme ozaj niečo zvláštne a krásne. Niektoré plány sa už teraz črtajú,“ s úsmevom sľubuje Veljko Vidić.

S včerajšími oslavami ôsmych narodenín môžu byť spokojní tak v centre, ako aj publikum.

M. GAŠPAR
M. GAŠPAR

MIROSLAV GAŠPAR (1989) štúdia žurnalistiky skončil v roku 2012 a v roku 2013 master štúdia komunikológie na Filozofickej fakulte Univerzity v Novom Sade. V slovenskej redakcii Rádia Nový Sad začal pôsobiť v roku 2011, najprv ako spolupracovník a od roku 2013 ako novinár, kde je redaktorom mládežníckej relácie a vysielania pre deti. Spolupracuje aj s NVU Hlas ľudu.  Zúčastnil sa novinárskych súťaží v Srbsku, Nemecku, na Slovensku a Ukrajine. Zaujíma sa o médiá, mediálne teórie, komunikológiu, propagandu, analýzu diskurzu, politicko-spoločenské témy a šport.