Z kvalitného hrozna len kvalitné víno

18.feb 2018

Z kvalitného hrozna len kvalitné víno

Aradáčski vinohradníci a vinári vyhlásením najlepších aradáčskych vín kvitujú jeden a začínajú nový výrobný rok. Včera usporiadali vinársky bál, 31. v poradí. Predtým na degustácii, v stredu 7., a v piatok 9. februára, skúsení ochutnávači, členovia spolku, hodnotili vína z vlaňajšej produkcie.

Tohtoroční víťazi (zľava): Pavel Čeman, Janko Jánošík, Ján Labát ml., Ján Hrubík ml. a Albert Čeman

Suchý rok, aký bol minulý, pre poľnohospodárov znamená zlú úrodu, slabý zárobok a ťažký život. Nie však aj pre vinohradníkov. Suchý rok totiž zodpovedá viniči, umožní výrobu kvalitného hrozna a potom aj chutného vína. Toto pravidlo sa splnilo aj vlani a aradáčski vinohradníci dokázali vyrobiť skutočne kvalitné vína.

„Vlaňajšie sucho nezodpovedalo ani jednej kultúre, ale na vinič prajne vplývalo. Dopestovali sme zdravé hrozno a potom vyrobili kvalitné vína,” povedal nám predseda posudzovacej komisie Miroslav Števko. „Ak niečo nechybil v procese výroby každý vinár mohol dopestovať kvalitné víno. Potvrdilo sa to aj v prihlasovaní o titul najlepšieho. Vlani sme napríklad v konkurencii červených vín mali 11 vín, lebo ostatné neboli kvalitné, aby mohli súťažiť. Toho roku bolo prihlásených až 30 vzoriek rose a červených vín. V konkurencii bielych vín sme degustovali 32 vzoriek z čoho 8, ktoré priniesli hostia z Tarašu a Mužlje, boli mimo konkurencie, čo je tiež viac ako vlani”.

Predsa podľa slov M. Števka sucho prospelo kvalite, ale nie aj kvantite dopestovaného hrozna, resp. významne redukovalo úrodu. Uvádza, že pred dvomi rokmi, keď rok bol vskutku ideálny pre vinohradníkov, z hrozna, ktoré dopestoval vo svojom vinohrade vyrobil 10 tisíc litrov vína a tohtoročná úroda mu postačila iba na 4000 litrov.

Odmenené vína

Vínko, vínko, vínko červené: Nazdravie

Na základe známkovania členov degustačnej komisie za najlepšie červené víno vyhlásili merlot z pivnice Jána Hrubíka ml. Tento vinár získal aj druhú cenu za víno  frankovka a tretiu cenu získalo víno cuvee, ktoré vyrobil Janko Jánošík. V konkurencii rose vín vyhralo víno cuvee Alberta Čemana. Z pivnice Jána Hrubíka ml. prišlo aj najlepšie biele víno – taliansky rizling, ale aj víno cuvee, za ktoré dostal tretiu cenu.  Druhé miesto obsadil rajnsky rizling z pivnice Jána Labáta ml. Treba však povedať, že všetky odmenené vína boli v zlatom pásme, čo znamená, že o najlepšom vskutku rozhodovali nuansy. Aj všetky ostatné vína boli buď v zlatom, striebornom, alebo bronzovom pásme, čiže oznámkované vysokými známkami.

Komisia, ktorá počas roka sledovala upravenosť vinohradov a zdravotný stav viniče ohodnotila, že svoj vinohrad vlani najlepšie udržiaval Pavel Čeman, ktorý nám prezradil, že to vonkoncom nebolo ľahko a že bolo potrebné postrekovať takmer každé dva týždne.

Pre hostí vinárskeho bálu organizátori pripravili bohatú večeru a tombolu, v ktorej hlavnou odmenou bol televízny prijímač. Základným nápojom na zábave, na ktorej do tanca hrala bieloblatská skupina Bell ami, boli ocenené, teda v tejto chvíli najlepšie aradáčske vína.

 

V. HUDEC
V. HUDEC

VLADIMÍR HUDEC (1957) S Hlasom ľudu začal spolupracovať roku 1979. Prvý príspevok zverejnil v mládežníckom časopise Vzlet. V Hlase ľudu sa zamestnal roku 1988 ako novinár – dopisovateľ a na tom pracovnom mieste zotrváva aj v súčasnosti. Pravidelne sleduje a píše o udalostiach a živote v rodnej Hajdušici, ako aj o spoločensko-politickom a hospodárskom živote v obci Plandište. V sledovaní života v banátskych slovenských osadách sa zameriava na podmienky žitia, čiže komunálnu problematiku, ale sleduje aj (poľno) hospodársky, kultúrny, cirkevný, športový a vôbec spoločenský život. Kontakt: hudec@hl.rs