Knižná premiéra v rámci detského týždňa

8.okt 2015

Knižná premiéra v rámci detského týždňa

Kristina Arsenijevićová v spoločnosti so Sanjou Dragašovou a Milanom Dudićom

Kristina Arsenijevićová v spoločnosti so Sanjou Dragašovou a Milanom Dudićom

V Starej Pazove Detský týždeň oslavujú naplno. Do naplánovaných akcií zaradili aj premiéru básnickej zbierky mladej autorky Kristiny Arsenijevićovej z Popiniec (Obec Pećinci), ktorá bola v utorok večer. Jej knižnú prvotinu vydalo Stredisko pre kultúru Stará Pazova, ktoré je aj organizátorom Detského týždňa.

Básne publikované v zbierke, ako povedala K. Arsenijevićová, bývalá žiačka staropazovského Gymnázia Branka Radičevića a teraz študentka Filologickej fakulty v Belehrade, vznikali celé desaťročie. Vo veľkej sále tzv. Bielej budovy, okrem autorky, o prednes krásneho slova sa postarali Sanja Dragašová, Slobodan Stanković, Nina Vujevićová a Dunja Miškovićová. Program moderoval Milan Dudić a v hudobnej časti sa zúčastnili členovia mládežníckeho Tamburášskeho orchestra z Golubiniec, pod vedením Šaniku Jovanovića, s hosťami – sólistami
Mladá autorka je nositeľkou početných odmien na mnohých literárnych súbehoch a v roku 2011 sa jej dostalo prestížne uznanie  vlády AP Vojvodiny za najväčší talent.
Do konca týždňa na programe Strediska pre kultúru Stará Pazova sú aj detské divadelné predstavenia a početné detské filmy.

Anna Lešťanová

A. LEŠŤANOVÁ
A. LEŠŤANOVÁ

ANNA LEŠŤANOVÁ (1968) V Hlase ľudu pracuje ako novinárka – dopisovateľka zo Starej Pazovy takmer 20 rokov. Absolvovala dva odborné semináre zamerané na žurnalistiku – roku 1999 novinársku školu v organizácii Združenia novinárov Srbska a roku 2014 Letnej školy žurnalistiky Katedry žurnalistiky FF Univerzity Komenského v Bratislave. Kontakt: lestanova@hl.rs