Edukačný a zábavný

8.okt 2015

Edukačný a zábavný

 Siedmačka Sara Hučková sa vyskúšala v úlohe profesorky slovenčiny (Foto: Dijana Jonášová)


Siedmačka Sara Hučková sa vyskúšala v úlohe profesorky slovenčiny (Foto: Dijana Jonášová)

Tak ako aj každý rok aj v tomto školskom roku na základnej škole T. G. Masaryka v Jánošíku pre svojich žiakov pripravili bohatý Detský týždeň.

Začalo sa to v pondelok, keď žiaci mladších ročníkov vyskúšali svoje maliarske vlohy a výkresmi ozdobili chodníky v školskom dvore a vôkol neho. Utorok bol športový deň, takže v telocvični a na otvorenom ihrisku bolo rušno. Hral sa basketbal, malý futbal a vybíjaná.

Najzaujímavejším a skutočne najsladším dňom bola streda. Bol to vlastne Deň starej maminej kuchyne. Vedúcou tohto podujatia bola profesorka biológie a zemepisu Martina Zríniová, ktorá za pomoci učiteľa náboženstva a jánošíckeho velebného farára Slađana Daniela Srdića, kuchárok Marieny Megovej a Anny Vankovej, so žiakmi starších ročníkov chystali palacinky. Nuž, zatiaľ čo jedni piekli palacinky, iní zase chystali obľúbené slivkové buchtičky. Chystanie týchto pochúťok mala pod dozorom Anna Kolárová. Žiaci a ich učitelia boli nanajvýš usilovní a pripravili zo 120 palaciniek a rovnako toľko buchtičiek, takže sa každému žiakovi a škôlkarovi škole dostali po dve.

Chlapci šikovne chystali palacinky (Foto: Andrea Vanková)

Chlapci šikovne chystali palacinky (Foto: Andrea Vanková)

Vo štvrtok si žiaci a ich profesori vymenili miesta a tak sa učitelia ocitli v žiackych laviciach a žiaci sa vyskúšali v úlohe učiteľov, riaditeľky, pedagóga… Na dnes si naplánovali voľbu  najoriginálnejšieho a najzaujímavejšieho účesu, pokým žiaci siedmeho a ôsmeho ročníka budú mať príležitosť sledovať ukážkovú hodinu používania novej mobilnej interaktívnej tabule, ktorú škola získala projektom z Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Túto hodinu bude mať na starosti profesor triednej výučby Ivan Listmajer.

Vladimír Hudec

V. HUDEC
V. HUDEC

VLADIMÍR HUDEC (1957) S Hlasom ľudu začal spolupracovať roku 1979. Prvý príspevok zverejnil v mládežníckom časopise Vzlet. V Hlase ľudu sa zamestnal roku 1988 ako novinár – dopisovateľ a na tom pracovnom mieste zotrváva aj v súčasnosti. Pravidelne sleduje a píše o udalostiach a živote v rodnej Hajdušici, ako aj o spoločensko-politickom a hospodárskom živote v obci Plandište. V sledovaní života v banátskych slovenských osadách sa zameriava na podmienky žitia, čiže komunálnu problematiku, ale sleduje aj (poľno) hospodársky, kultúrny, cirkevný, športový a vôbec spoločenský život. Kontakt: hudec@hl.rs