Otvorili Regionálny veľtrh hospodárstva

9.okt 2015

Otvorili Regionálny veľtrh hospodárstva

Obchôdzka výstavných stánkov

Obchôdzka výstavných stánkov

Na priestoroch komplexu Športovo-rekreačných bazénov v Novej Pazove včera slávnostne otvorili 9. Regionálny veľtrh hospodárstva, ktorý zhromaždil vyše 100 vystavovateľov z našej krajiny a zo zahraničia.

Toto dvojdňové veľtrhové podujatie otvoril Michael Müller, zakladateľ a majiteľ rakúskej spoločnosti Eyemaxx, ktorá úspešne hospodári aj na území Staropazovskej obce. V mene tejto lokálnej samosprávy sa prihovoril Goran Savić, námestník predsedu obce pre ekonomický rozvoj a strategický marketing. Pozdravil početných hostí, vystavovateľov a návštevníkov tohtoročného Regionálneho veľtrhu hospodárstva. O veľkom význame veľtrhu hovorili aj Đorđe Božić, predseda Sriemskej hospodárskej komory a Aleksandar Kemiveš z Hospodárskej komory Srbska.
Veľtrh spoločne organizujú Obec Stará Pazova a Sriemska hospodárska komora, kým spoluorganizátorom je Pokrajinský sekretariát pre hospodárstvo, prácu a rodovú rovnosť. Po obchôdzke výstavných stánkov Đorđe Radinović, predseda Obce Stará Pazova a Fritz Blasnek, primátor mesta Leopoldsdorf, Rakúsko, slávnostne podpísali protokol o spolupráci.

Anna Lešťanová

A. LEŠŤANOVÁ
A. LEŠŤANOVÁ

ANNA LEŠŤANOVÁ (1968) V Hlase ľudu pracuje ako novinárka – dopisovateľka zo Starej Pazovy takmer 20 rokov. Absolvovala dva odborné semináre zamerané na žurnalistiku – roku 1999 novinársku školu v organizácii Združenia novinárov Srbska a roku 2014 Letnej školy žurnalistiky Katedry žurnalistiky FF Univerzity Komenského v Bratislave. Kontakt: lestanova@hl.rs