Kovačica Open 2015

8.okt 2015

Kovačica Open 2015

42Tenis open

Účastníci tenisového turnaja Kovačica Open 2015 (Foto: TK Kovačica)

Tenisový klub Kovačica tohto roku zrealizoval už štyri turnaje z kalendáru Tenisového zväzu Vojvodiny, Tenisového zväzu Srbska.

Prvé dva turnaje boli pre deti vo veku 8 a 9 rokov a naposledy, v rámci osláv Kovačický október v sobotu 3. októbra, TK Kovačica bol hostiteľom turnaja Kovačica Open 2015, ktorého sa na antukových kurtoch TKK zúčastnili veteráni 35+, 45+ a 55+ z Kanjiže, Uzdina, Padiny a Kovačice.

Prvé miesto obsadil Teodor Onc z Uzdina, na druhom mieste zakotvil Rudolf Almaši z Kanjiže, zatiaľ čo si tretie miesto rovnoprávne rozdelili veteráni Ján Čapo z Padiny a Ján Cicka z Kovačice.

 

Anička Chalupová

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs