Zapísaný kúsok histórie dolnozemských Slovákov

8.okt 2015

Zapísaný kúsok histórie dolnozemských Slovákov

Oľga Lauková, Vladimír Valentík a Pavel Čáni otvárajú výstavu

Oľga Lauková, Vladimír Valentík a Pavel Čáni otvárajú výstavu

Výstava 150 rokov slovenských novín a časopisov vo Vojvodine v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici sa stala jednou z dominánt jesene na strednom Slovensku. Dôležitosť inštitúcie, akou banskobystrická knižnica nepochybne v rámci krajiny je, pridáva punc výstave, ktorá v posledných mesiacoch koluje aj po okolitých štátoch. Dolnozemskí Slováci akoby si tým pripomínali nielen putovného ducha, ale i priateľstvo cez mnohé hranice.

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici už dlhé roky spolupracuje so Slovákmi žijúcimi v Srbsku. V roku 2013 sa pod spoluprácu podpisoval Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov s prezentáciou monografie Slováci v Srbsku.  O rok neskôr sa v knižnici uskutočnila výstava venovaná Jánovi Čajakovi pod názvom Korene na Slovensku a srdcom vo Vojvodine. Dlhé roky s touto kultúrno-vzdelávacou inštitúciou úspešne spolupracuje i Asociácia slovenských spolkov žien vo Vojvodine, ktorá sem na Vansovej Lomničku vysiela víťazky oblastných kôl v recitácii.

Vernisáž vo vstupnej hale knižnice

Vernisáž vo vstupnej hale knižnice

Píše sa október 2015 a dolnozemskí Slováci sú zasa na pôde Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici. Výstava 150 rokov slovenských novín a časopisov vo Vojvodine pozostáva z 18 panelov veľkosti 100 x 70 cm a je v podstate zväčšeným katalógom, ktorý pri príležitosti výstavy vydalo Múzeum vojvodinských Slovákov. Múzeum sa podpisuje aj pod organizáciu tejto výstavy a vydanie katalógu. Na vernisáži 6. októbra sa prihovorila riaditeľka knižnice Oľga Lauková i riaditeľ Slovenského vydavateľského centra v Báčskom Petrovci a autor výstavy Vladimír Valentík. Peknou piesňou a hrou na husliach prítomných oslovila Leonóra Súdiová, selenčská rodáčka, súčasná študentka pedagogiky na Katedre hudobnej kultúry Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a jej kolegovia Michal Výbošťok a Robert Uhrín na viole a kontrabase.

Medzi Stredoslovákmi rastie záujem o dolnozemskú históriu

Medzi Stredoslovákmi rastie záujem o dolnozemskú históriu

Spolupráca medzi Štátnou vedeckou knižnicou a Slovenským vydavateľským centrom, Múzeom vojvodinských Slovákov a inými ustanovizňami a spolkami z Vojvodiny je mimoriadne dobrá. Štátna vedecká knižnica dáva veľký dôraz na prezentáciu kultúrneho dedičstva a súčasnej kultúrnej tvorby krajanov z Dolnej zeme na Slovensku. O vysokej úrovni spolupráce knižnice so Slovenským vydavateľským centrom svedčia podpisy na novej spoločnej zmluve s trojročnou platnosťou. Vďaka zmluve vydavateľstvo môže sprostredkúvať spoluprácu knižnice aj s inými slovenskými inštitúciami, spolkami i významnými spisovateľmi a výtvarníkmi vo Vojvodine.

Andrej Meleg

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs