V Kolektíve kreatívnych amatérov – O láske

7.mar 2016

V Kolektíve kreatívnych amatérov – O láske

Po divadelnej hre Tri letušky v Paríži, francúzskeho autora Marca Camolettiho ochotníci herci Kolektívu Kreatívnych Amatérov (KOKRAM) v Kovačici začali nacvičovať novú divadelnú inscenáciu O láske, autora a režiséra Dragana Karlečíka z Kovačice.

Skúšky hercov sa konajú takmer každodenne. Na snímke je časť divadelného kolektívu v okamihu nacvičovania úloh

Skúšky hercov sa konajú takmer každodenne. Na snímke je časť divadelného kolektívu s režisérom Draganom Karlečíkom (prvý zľava)

Včera večer v miestnostiach Kolektívu kreatívnych amatérov v Kovačici sa usporiadala ďalšia skúška príslušníkov vyše pätnásťčlenného divadelného súboru, ktorí si na túto divadelnú sezónu opäť zvolil komédiu. Roly v tomto divadelnom predstavení zverili hercom: Darine Dudkovej, Adamovi Strakúšekovi, Igorovi Košútovi, Marekovi a Annamárii Chalupovcom, Žeľkovi Horniačekovi, Martine Petríkovej, Danielovi a Anne Veňarskovcom a Jánovi Chrťanovi a Jaroslavovi Hriešikovcom, hercom z Divadla VHV scény v Kovačici.

Do práce pri nacvičovaní najnovšej divadelnej inscenácie sú zapojení aj Ján Puškár – asistent réžie a Daniel Hajko, ktorý má na starosti svetelné efekty.

Premiéru divadelného predstavenia O láske členovia KOKRAM plánujú usporiadať 31. marca v Kovačici a neskoršie sa predstavia aj milovníkom divadla v Pivnici, kde vystúpia v rámci tohtoročného festivalu Divadelných inscenácií dolnozemských autorov.

                                                                                                                                                                    Anička Chalupová

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs