Trh s poľnohospodárskymi komoditami dlhodobo v kríze

7.mar 2016

Trh s poľnohospodárskymi komoditami dlhodobo v kríze

Čo sa to deje na domácom trhu s poľnohospodárskymi výrobkami? Oblasť prvotných poľnohospodárskych produktov je už dlhší čas v hlbokej kríze.

Obchodovanie je takmer na nulovej úrovni, v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi vývoz je viacnásobne nižší a ceny neustále klesajú. Sú najnižšie za posledných sedem rokov. Každý týždeň sa očakáva, že sa konečne situácia začne meniť, no zateraz tomu tak nie je.

Ani v dňoch od 29. 2. do 4. 3. 2016 na Produkčnej burze v Novom Sade k žiadnym pozitívnym zmenám nedošlo. Ceny poľnohospodárskych komodít aj naďalej klesajú, tovarový obrat bol na veľmi nízkej úrovni. V porovaní s predchádzajúcim týždňom bol nižší o 59,38 % a finančná hodnota obratu bola nižšia až o 61,64 %.

V uvedenom období cena pšenice pri porovnaní s predchádzajúcim týždňom bola opäť nižšia  – o 0,63 %. Predávala sa po 15,80 din/kg (17,38 s DPH).

Aj keď domáce sýpky sú plné, na burze nikto neprejavil záujem o kukuricu a veľmi slabý dopyt bol aj po sóji. Predávala sa po 40,37 din/kg (36,70 bez DPH), čo pri porovnaní s predchádzajúcim týždňom bola o 3,42 % nižšia cena.

Ľubica Sýkorová

Ľ. SÝKOROVÁ
Ľ. SÝKOROVÁ

ĽUBICA SÝKOROVÁ (1964) Do Hlasu ľudu nastúpila v roku 1996 ako odborná spolupracovníčka v oblasti poľnohospodárstva. Od septembra 2001 ako redaktorka rediguje pravidelnú prílohu pre poľnohospodárov a dedinu Poľnohospodárske rozhľady. E-mail: sykorova@hl.rs