Stará Pazova: Udelili Plaketu Svetlost za rok 2015

7.mar 2016

Stará Pazova: Udelili Plaketu Svetlost za rok 2015

Ovenčení Platetou Svetlost za rok 2015

Ovenčení Plaketou Svetlost za rok 2015

V organizácii Zväzu ochotníkov Obce Stará Pazova včera večer v staropazovskej divadelnej sále bolo slávnostné udelenie Plakety Svetlost – najprestížnejšieho obecného uznania v kultúre najúspešnejším jednotlivcom a kolektívom v roku 2015.

Na slávnosti odmenili 25 jednotlivcov a 7 kolektívov za dosiahnuté úspechy na pokrajinských a republikových prehliadkach, tiež za dlhoročnú prácu a veľký príspevok v rozvoji kultúry v Obci Stará Pazova.

Diplom a malú bronzovú plaketu Svetlost za postup na pokrajinskú prehliadku recitátorov získali aj Mia Verešová a Jana Rumanová, za postup na pokrajinskú prehliadku folklórnej tradície i SKUS hrdinu Janka Čmelíka. Okrem recitátorov a folkloristov diplomom a malou bronzovou medailou odmenili i výtvarných dejateľov.

Diplom a malú striebornú plaketu Svetlost udelili i SKUS hrdinu Janka Čmelíka za účasť a získanú plaketu na pokrajinskej prehliadke hudobnej tvorby detí.
Diplom a malú zlatú plaketu Svetlost za účasť na republikovej prehliadke recitátorov udelili Eme Kočišovej a Andreovi Simendićovi. Tieto uznania dostali aj výtvarní dejatelia a staropazovský KUS Branka Radičevića za účasť na republikovej prehliadke ľudovej tradície a za účasť na republikovej prehliadke divadelnej tvorby.

Odmenení diplom a malou zlatou plaketou Svetlost za rok 2015

Odmenení diplomom a malou zlatou plaketou Svetlost za rok 2015

Titul najlepšieho jednotlivca v oblasti kultúry v roku 2015 získala recitátorka Ema Kočišová zo Starej Pazovy a najúspešnejším kolektívom sa stal staropazovský KUS Branka Radičevića.
Plaketu Svetlost a špeciálne uznania udelili: Zlatkovi Fábrymu, za životné dielo, Miodragovi Dmitrašinovićová, za príspevok pestovania folklórnej tradície, Branislavovi Jovičićovi, za dlhoročný príspevok rozvoja výtvarného amaterizmu a Anne Simovićovej, za príspevok rozvoja recitátorstva a informovania v kultúre.

Uznania najúspešnejším jednotlivom a kolektívom udelili Vladislav Pop, predseda Správnej rady a Petar Nerandžić, tajomník, Zväzu ochotníkov Obce Stará Pazova. Na slávnosti odznel i kratší kultúrno-umelecký program.

Anna Lešťanová

A. LEŠŤANOVÁ
A. LEŠŤANOVÁ

ANNA LEŠŤANOVÁ (1968) V Hlase ľudu pracuje ako novinárka – dopisovateľka zo Starej Pazovy takmer 20 rokov. Absolvovala dva odborné semináre zamerané na žurnalistiku – roku 1999 novinársku školu v organizácii Združenia novinárov Srbska a roku 2014 Letnej školy žurnalistiky Katedry žurnalistiky FF Univerzity Komenského v Bratislave. Kontakt: lestanova@hl.rs