Lokálne voľby budú 24. apríla

7.mar 2016

Lokálne voľby budú 24. apríla

Maja Gojkovićová

Maja Gojkovićová

Predsedníčka Národného Zhromaždenia Maja Gojkovićová vypísala dnes lokálne voľby na 24. apríla. V rovnaký deň budú aj mimoriadne parlamentné voľby, ako aj voľby do pokrajinského parlamentu.

Rozhodnutie o vypísaní volieb na výborníkov zhromaždení miest a obcí Gojkovićová podpísala v Dome Národného zhromaždenia.

Predseda Zhromaždenia mesta Belehrad Nikola Nikodijević by mal dnes podpísať Rozhodnutie o vypísaní volieb na výborníkov 17 zhromaždení obcí v Belehrade.

Jasmina Pániková

Zdroj: Beta

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs