Súbehy pre vzdelávanie a menšiny

7.mar 2016

Súbehy pre vzdelávanie a menšiny

Foto: www.vojvodina.gov.rs

Foto: www.vojvodina.gov.rs

Pokrajinský sekretariát pre vzdelávanie, predpisy, správu a národnostné menšiny – národnostné spoločenstvá vypísal dnes súbehy v oblasti vzdelávania, ako aj v oblasti uskutočnenia menšinových a náboženských práv.

Spolu 16 súbehov bude otvorené do 31. marca.

Pre oblasť vzdelávania (8 súbehov) vyčlenili viac ako 115 miliónov dinárov, zatiaľ čo pre 5 súbehov v oblasti uskutočnenia práv etnických spoločenstiev, cirkví a náboženských spoločenstiev vyčlenili zhruba 23 miliónov dinárov.

Podľa slov tajomníka Mihálya Nyilasa výsledky súbehov budú známe už v polovici apríla.

Jasmina Pániková

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs