Príslušníci menšinových spoločenstiev sa do zoznamu voličov môžu zapísať aj v materčine

7.mar 2016

Príslušníci menšinových spoločenstiev sa do  zoznamu voličov môžu zapísať aj v materčine

Do voličského zoznamu v našej krajine je zapísaných 7 miliónov deväťdesiat päť voličov, zverejnilo dnes Ministerstvo štátnej správy a lokálnej samosprávy.

Príslušníci národnostných menšín majú právo svoje meno a priezvisko do voličského zoznamu zapísať aj cyrilikou, ale zároveň aj písmom svojej národnostnej menšiny. Ministerstvo štátnej správy a lokálnej samosprávy dnes zverejnilo, že 206-tisíc 820 voličov je v tejto chvíli zapísaných dvojakým písmom.

Občania Srbska s hlasovacím právom si môžu na webovej stránke www.birackispisak.mduls.gov.rs overiť, či sa nachádzajú na voličskom zozname.

V prípade, že občan, ktorý sa stal plnoletým zistí, že ho obecná alebo mestská správa nezaradila na voličský zoznam, potrebné je, aby s osobným preukazom alebo výpisom z knihy narodených požiadal obecnú správu  (podľa adresy  bydliska), aby ho zapísala do zoznamu, prináša RTV.

Vladimíra Dorčová-Valtnerová

V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ
V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ

VLADIMÍRA DORČOVÁ-VALTNEROVÁ (1981) Od septembra 2013 je zodpovednou redaktorkou týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Do Hlasu ľudu nastúpila v marci 2013 ako redaktorka-novinárka. Od januára 2009 do februára 2013 bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 bola členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Je laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002 a Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, ktorú udeľuje Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: dorcova@hl.rs