Rozprávky z literárneho a výtvarného klobúka v Petrovci

8.mar 2016

Rozprávky z literárneho a výtvarného klobúka v Petrovci

V obecnej knižnici v Báčskom Petrovci často organizujú zaujímavé dielne. Takými sú aj akcie pod názvom Rozprávky z klobúka a Atramentové rozprávky z klobúka, ktoré v súčasnosti spoločne organizujú YMCA Srbsko a Knižnica Š. Homolu. K tomu čiastočne dopomohla aj NRSNM, ktorá si uvedomuje význam tejto aktivity pri rozvoji jazykovej kompetencie u slovenských detí vo Vojvodine. 

Monika Necpálová s detskými prácami, ale na podujatí Živé noviny v Pivnici (september 2015)

Monika Necpálová s detskými prácami, ale na podujatí Živé noviny v Pivnici (september 2015)

Autorka týchto dielní Monika Necpálová hovorí, že zámerom interaktívnych literárnych dielní je naučiť deti rozmýšľať, cítiť a tvoriť v slovenskom jazyku.

– Dotýkame sa však aj iných oborov či prostého slušného správania. Prostriedkom k tomu sa stáva kniha. Deti sa tu oboznamujú so slovenskými ľudovými rozprávkami, ale aj s ľudovými rozprávkami iných národov. Spoznávajú tvorbu slovenských spisovateľov, – vysvetľuje náplň dielní Necpálová. – Pri všetkých stretnutiach je odrazovým mostíkom inšpirácií príbeh z nejakej knihy. S ním potom pracujeme, rozoberáme ho, dotvárame podľa vlastnej fantázie.

V rámci dielní Rozprávky z klobúka pre menších, teda aj pre škôlkarov, podľa slov Necpálovej dbajú na vyjadrenie príbehu vo výtvarnej podobe.

– Pre efektívnu a zážitkovú prácu s deťmi všetkých vekových kategórií sme tohto roku zaviedli aj literárne stretnutia pre staršie deti, teda pre deti základnej školy. S nimi sa hráme aj na malých spisovateľov a ide nám aj o písomné vyjadrenie myšlienok a sujetu. Všetky výtvory dávame na výstavku v knižnici.

????????????????????????????????????

Vystavené detské práce (Foto: M. Necpálová)

Dielne sú niekedy menej navštívené, ale sú aj stretnutia kedy sa zíde zo 15 deti + dospelí.

– Radosť pracovať je však s každým jedným. Aj to, že teraz máme do týždňa dvoje rozprávky, teda tie pre menších a tie atramentové, vyplynulo zo záujmu detí. Menší aj väčší si plnohodnotne môžu rozvíjať svoje schopnosti, danosti a pracovať s príbehom, keď sa zídu deti podobného veku.  Tomu sa prispôsobuje náplň a náročnosť literárneho stretnutia, – hovorí Necpálová.

– Dieťa potom odchádza domov spokojné a s pocitom dobrej zábavy a úspešne vykonanej tvorivej práce. Možnosť zmysluplne využívať voľný čas pre obe vekové kategórie sme teda vytvorili a zatiaľ trvá, ale je na dospelých, či už učiteľoch alebo rodičoch a starých rodičoch, aby podnietili deti k návšteve knižnice počas rozprávkových stretnutí, alebo si dokonca sami našli čas a prišli s nimi do knižnice. To je motiváciou potom pre nás organizátorov, – uzaviera autorka dielní.

Vladimíra Dorčová-Valtnerová

V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ
V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ

VLADIMÍRA DORČOVÁ-VALTNEROVÁ (1981) Od septembra 2013 je zodpovednou redaktorkou týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Do Hlasu ľudu nastúpila v marci 2013 ako redaktorka-novinárka. Od januára 2009 do februára 2013 bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 bola členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Je laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002 a Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, ktorú udeľuje Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: dorcova@hl.rs