Zachovávanie ľudovej tradície v knižnej podobe

8.mar 2016

Zachovávanie ľudovej tradície v knižnej podobe

Akcia Zima s knihou Slovenského vydavateľského centra v Báčskom  Petrovci sa včera dostala aj za hranice nášho štátu – do Békešskej Čaby v Maďarsku, čím dostala prefix medzinárodná.

DSC_0154Do Domu slovenskej kultúry v Békešskej Čabe včera zavítali riaditeľ SVC Vladimír Valentík a Jarmila Gerbocová z Bratislavy, autorka knihy Svadobné vinše Slovákov na Dolnej zemi, ktorú potom dôkladnejšie prezentovali. Na pôde Domu slovenskej kultúry hostí z Petrovca privítali Hajnalka Krajčovičová, riaditeľka Domupredseda Čabianskej organizácie Slovákov Michal Lásik, ktorý program moderoval. Na večierku bol prítomný aj Igor Furdík, nový generálny konzul Slovenskej republiky v Békešskej Čabe, ktorý sa ako dobrý znalec vydavateľskej činnosti v Petrovci zapojil aj do diskusie.

Na úvod riaditeľ SVC Vladimír Valentík predstavil Slovenské vydavateľské centrum, vydavateľskú tradíciu vojvodinských Slovákov, ako aj vydavateľský rok 2015. Porozprával o všetkých vydaniach, ktoré vyšli v minulom roku a v pokračovaní sa venoval hostke večierka Jarmile Gerbocovej, kurátorke krajanských zbierok Historického múzea Slovenského národného múzea v Bratislave.

DSC_0192Na úvod svojho príhovoru sa Jarmila Gerbocová poďakovala za úsilie vydať takúto publikáciu v Srbsku, najprv Igorovi Fudíkovi, ktorý v tom čase bol predsedom ÚSŽZ v Bratislave, V. Valentíkovi a taktiež aj svojmu synovi Martinovi Gerbocovi, maliarovi z Bratislavy, ktorý urobil grafickú úpravu knihy. Gerbocová už napísala niekoľko kníh venovaných problematike kultúrneho dedičstva Slovákov na Dolnej zemi. Podľa jej slov, ideu napísať takúto knihu dostala počas organizovania veľkého výstavného projektu Tradičná svadba na Dolnej zemi. Vtedy počas terénneho výskumu nazbierala početný materiál a dokumenty a uvedomila si, že vinše treba nejako zužitkovať. Keďže videla, že je to zaujímavá a široká téma, urobila výskum na Dolnej zemi, venovaný iba zbieraniu takýchto veršov.

DSC_0122Kniha zoskupuje svadobné vinše pri pytačkách, pozvaniach na svadbu, odobierkach, vinše družbov a družíc, modlitby, vinše počas jedla, ako aj príhovory starejších. V knihe sú zahrnuté svadobné obyčaje Slovákov zo Srbska – Vojvodiny (Aradáč, Kovačica, Kysáč, Boľovce, Hajdušica, Jánošík, Padina, Silbaš, Kulpín, Báčsky Petrovec, Stará Pazova, Hložany, Laliť, Pivnica a Vojlovica), Maďarska (Békešská Čaba, Čanádalbert, Malý Kereš, Pitvaroš, Sarvaš, Slovenský Komlóš), Rumunska (Nadlak), Bulharska (Gorna Mitropolija) a Chorvátska (Radoš, Jelisavec, Markovec, Jurievec, Josipovec).

Andrej Meleg

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs