Xénia Mučajiová pod drobnohľadom

8.mar 2016

Xénia Mučajiová pod drobnohľadom

DSC_1959Dlhoročná riaditeľka predškolskej ustanovizne Včielka, vychovávateľka a spisovateľka pre deti Xénia Mučajiová svoje 75. narodeniny oslávila vlani v septembri.

Hoci s malým omeškaním, ale o to úprimnejšie Základná škola Jána Čajaka v spolupráci s Miestnym odborom Matice slovenskej v PetrovciSpolkom petrovských žien v podvečer Medzinárodného dňa žien včera večer v aule školy v Petrovci prichystali večierok venovaný životnému jubileu tejto vychovávateľky a spisovateľky.

V Petrovci Xéniu Mučajiovú oslovujú jednoducho Senka a dojímavé bolo stretnutie tejto jubilantky so svojimi známymi, ale aj so svojimi odchovancami a aktuálnou generáciou žiakov v petrovskej škole.

DSC_1914Práve žiaci, predovšetkým šiestaci a siedmaci, v domácom prostredí privítali uctievanú spisovateľku, zároveň tichú a pokornú ženu.

Po privítaní prítomných zo strany zástupkyne riaditeľa školy Vlasty Werleovej a predsedníčky Matice slovenskej v Srbsku Kataríny Melegovej-Melichovej, ďalší scenár večierka si do svojich rúk prevzali žiaci.

DSC_1922Najprv zaspieval školský chór, po čom základné životopisné črty a literárne záujmy Xénie Mučajiovej prítomným priblížili Emília Gániová a Andrej Balca.

O to, aby sa počulo aj umelecké slovo z pera jubilantky sa postarali šiestaci Irena Nôtová, Jasmina Fejdiová, Martin Čiep a Ondrej Spevák predvedením dramatizácie jej poviedky Med, ako i druháčka Tatiana Filipovićová prednesom poviedky Matkino srdce.

DSC_1958Žiaci sa zvedavo opytovali spisovateľku aj aké ju osudové cesty priviedli z rodného Ruského Kerestúra do Petrovca, ako zvládla jazykové prekážky, aké boli začiatky v jej povolaní, čo je to „oboda“, či tam aj sama chodievala, ale boli zvedaví aj na literárne témy, odkiaľ čerpá inšpiráciu, ako sa dopĺňala s literárne tvoriacim manželom Pavlom a tiež boli zvedaví na to ako dnes trávi svoj voľný čas. Spisovateľka a vychovávateľka Mučajiová trpezlivo a vyberanými slovami pokojne odpovedala na početné otázky žiačok Ireny Struhárovej, Sabíny Cerovskej, Ivony Opavskej, Jasny Andrášikovej, Martiny Kukučkovej a Denisy Hanuľovej.

Aby sa mali možnosť trochu aj nadýchnuť pri rozhovore, hudobnými bodmi program spestrili mladé hudobníčky Simona Kreková a Iveta Kováčová.

K lepšiemu zdaru v organizovaní večierka žiakom v tom pomohli aj ich profesorky Mária Andrášiková, Jarmila Pantelićová, Vesna Valihorová-Filipovićová a Mariena Stankovićová-Kriváková.

Záverom posedenia Xénii Mučajiovej pevného zdravia a zdaru v ďalšom živote slovom a kyticami popriali nielen žiaci školy, ale aj matičiari, spolkárky, súčasná riaditeľka predškolskej ustanovizne Včielka Zuzana Pašićová a ďalší kamaráti a priaznivci.

K týmto pekným prianiam našej jubilantke sa pripájame i my v mene redakcie Hlasu ľudu.

Jaroslav Čiep

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs