RIK zatiaľ neprijal kandidačnú listinu SRS pre parlamentné voľby

9.mar 2016

RIK zatiaľ neprijal kandidačnú listinu SRS pre parlamentné voľby

Republiková volebná komisia dnes neschválila kandidačnú listinu pod názvom Dr. Vojislav Šešelj – Srbská radikálna strana. Politická strana SRS má k dispozícii 48 hodín, aby korigovali nedostatok v listine.

Ide totiž o technickú chybu, ako uviedol zástupca predsedu SRS Nemanja Šarović, čiže potvrdenie o hlasovacom práve jedného z 250 kandidátov na tejto listine je staršie viac ako 6 mesiacov, takže dostali lehotu 48 hodín, aby korigovali nedostatok.

Inak, nostelj listiny je Vojislav Šešelj, a na nej sú aj Nemanja Šarović, Ljiljana Mihajlović, Milorad Mirčić, ale aj Vjerica Radeta, Petar Jojić i Jovo Ostojić, ktorých Haagsky tribunál obvinil z pohŕdania tohto súdu, a syn lídra SRS Aleksandar Šešelj, prináša N1.

Vladimíra Dorčová-Valtnerová

 

 

 

V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ
V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ

VLADIMÍRA DORČOVÁ-VALTNEROVÁ (1981) Od septembra 2013 je zodpovednou redaktorkou týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Do Hlasu ľudu nastúpila v marci 2013 ako redaktorka-novinárka. Od januára 2009 do februára 2013 bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 bola členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Je laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002 a Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, ktorú udeľuje Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: dorcova@hl.rs