Koľko kto zarába v Hlase ľudu

14.sep 2015

Koľko kto zarába v Hlase ľudu

HL_logo1Podľa vzoru podobných mediálnych podnikov v zahraničí, ktoré patria medzi verejné ustanovizne, NVU Hlas ľudu sa rozhodla zverejniť výšku mesačných platov zamestnaných v redakcii týždenníka Hlas ľudu a mládežníckeho časopisu Vzlet.

Novinári dopisovatelia v týždenníku Hlas ľudu si za jeden mesiac (v auguste 2015) zarobili brutto výplatu  51.388,44 dinárov a novinári redaktori 56.424,12 dinárov.

Jazykové redaktorky, resp. lektorky dostávajú brutto mesačnú mzdu v 58.471,19 dinárov, resp. 53.554,86, kým grafický redaktornetto plat 46.885,19.

Brutto mzda zodpovednej redaktorky Hlasu ľudu vynáša  77.691,42 dinárov, čiže po zaplatení všetkých daní si zarobí 55.604,42 dinárov, kým zodpovedný redaktor Vzletu mesačne si zarobí na netto plat vo výške 47.055,46.

Riaditeľ NVU Hlas ľudu dostáva plat, ktorého brutto hodnota je 120.197,61 dinárov, čiže netto hodnota riaditeľovho zárobku vynáša 85.401,82.

Podobné platy majú vo všetkých menšinových redakciách podobného charakteru, čiže napr. v novinovo-vydavateľských ustanovizniach Ruské slovo či Libertatea.

(Hlas ľudu)

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs