Darčeky pre prvákov

15.sep 2015

Darčeky pre prvákov

Rozdelili darčeky v mene lokálnej samosprávy

Rozdelili darčeky v mene lokálnej samosprávy

V novom školskom roku 2015/2016 na území Staropazovskej obce je zapísaných 655 žiakov prvého ročníka, ktorí z Obce Stará Pazova a z iniciatívy predsedu Đorđa Radinovića včera dostali darčeky – školské príbory.

Darčeky odovzdali aj žiakom základných škôl rómskej národnostnej menšiny (úhrne 214 kompletov). Predseda obce Radinović so spolupracovníkmi odniesli darčeky do troch základných škôl (v Starých a Nových Bánovciach a v Novej Pazove).

Učieľka Lýdia Gedeľovská so svojimi 24 žiakmi prvého ročníka

Učieľka Lýdia Gedeľovská so svojimi 24 žiakmi prvého ročníka

Školské príbory v pondelok dostali aj 24 prváci staropazovskej ZŠ hrdinu Janka Čmelíka. Pozdravy predsedu obce k nástupu do školy týmto žiakom preniesol Janko Havran, riaditeľ školy, a spolu s učiteľkou Lýdiou Gedeľovskou im odovzdali darčeky.

Anna Lešťanová

A. LEŠŤANOVÁ
A. LEŠŤANOVÁ

ANNA LEŠŤANOVÁ (1968) V Hlase ľudu pracuje ako novinárka – dopisovateľka zo Starej Pazovy takmer 20 rokov. Absolvovala dva odborné semináre zamerané na žurnalistiku – roku 1999 novinársku školu v organizácii Združenia novinárov Srbska a roku 2014 Letnej školy žurnalistiky Katedry žurnalistiky FF Univerzity Komenského v Bratislave. Kontakt: lestanova@hl.rs