Komorný zbor Musica Viva Báčsky Petrovec

13.mar 2019

Komorný zbor Musica Viva Báčsky Petrovec

V Komornom zbore Musica viva tak trochu už bijú na poplašný zvon. V posledných rokoch aj v ich radoch cítiť nedostatok spevákov a evidentný nezáujem Petrovčanov aktívne účinkovať v práci zboru.

Preto si na pomoc pozvali najprv Palančanky a najnovšie v zbore spievajú aj Novosadčania.

Zbor Musica viva dokázal zorganizovať 11 ročníkov Koncertu slovenských zborov z Vojvodiny. Žiaľ, pre vyčerpanosť a nedostatok pochopenia širšej spoločnosti tohto roku koncert nebudú organizovať. Povedala to dirigentka a vedúca zboru Mariena Stankovićová-Kriváková na ich výročnom zhromaždení vo štvrtok 7. marca v hudobnom kabinete Základnej školy Jána Čajaka, kde sa zboristi pravidelne schádzajú a nacvičujú svoj repertoár. Ten v tejto chvíli pozostáva z 30 piesní, ktoré zboristky a zboristi spievali v minulom, ale aj v tomto roku.

Činnosť

Zo správy o činnosti za rok 2018 vyplynulo, že zbor prejavil čulú činnosť i napriek ťažkostiam, ktoré majú pre nedostatočný počet členov vo svojich radoch.

Zbor počíta 14 aktívnych členov z Petrovca, Palanky a Nového Sadu. Vlani vystupoval dokopy 18-krát, z čoho mal dva samostatné koncerty. Účinkoval na viacerých programoch v domácom prostredí a v Novom Sade, Sentev Brezne na Slovensku.

Podarilo sa mu zorganizovať celomenšinové Stretnutie slovenských zborov z Vojvodiny a okrem zboru Belius z Očovej privítať 160 spevákov z 9 speváckych telies zo 6 vojvodinských prostredí. Celoročný rozpočet KZMV vlani bol 312 000 dinárov.

Plány

Na aktuálny rok 2019 aj napriek početným ťažkostiam zbor si naplánoval rôznorodú aktivitu. Pracovať bude celý rok s kratšou prestávkou v auguste.

Aj tohto roku sa zúčastní na viacerých programoch v Petrovci a usporiada koncert z príležitosti Dňa Petrovca. Na pozvanie Speváckeho zboru Belius v lete Musica viva plánuje vycestovať do Slovenskej republiky. V lete sa spolu so selenčským zborom Zvony jej členovia chcú zúčastniť na Balkan folk feste v Bulharsku, kde vystupovali aj pred 10 rokmi.

V septembri tradične vystúpia na Dňoch mesta Senta, v októbri privítajú zbor z Brezna a v decembri usporiadajú Vianočný koncert, kde okrem KZMV vystúpia aj hostia.

Výročné zhromaždenie pracovalo v čele s Tatianou Cerovskou a tvorili ho aj Vladimír Kováč a zapisovateľka Anna Hansmanová. Správu pokladnice podala pokladníčka Zuzana Šjarová.

Svojou prítomnosťou toto zasadnutie poctili Katarína Melegová-Melichová, predsedníčka MOMS Petrovec, a Ján Makan z Výkonnej rady NRSNM, poverený oblasťou kultúry, ktorí sa pokúsili povzbudiť zboristov, aby vytrvali v ďalšej práci.

Bola by veľká škoda, keby zbor prestal pracovať, lebo vyoral hlbokú brázdu nielen v petrovskom kultúrnom a spoločenskom živote.

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs