Konal sa ďalší Digital Day v Belehrade

8.máj 2014

Konal sa ďalší Digital Day v Belehrade

ddIAB Srbsko – asociácia na podporu rozvoja digitálneho a interaktívneho marketingu v Srbsku 7. mája v Dome mládeže v Belehrade zorganizovala štvrtú odbornú konferenciu Digital Day. Vzhľadom na to, že trendy v konzumovaní a výmene digitálnych obsahov svedčia o tom, že dnes najväčšia časť online komunikácie prebieha na sociálnych sieťach, predovšetkým prostredníctvom mobilných zariadení, tohto roku bola konferencia venovaná „spájaniu konzumentov v pohybe“.

Konferenciu otvoril Vladimir Arađelović, predseda Správnej rady IAB Serbia a mediálny manažér a agentúre Direct Media, ktorý zároveň prezentoval výsledky najnovšieho Mind Take prieskumu. V roku 2013 v Srbsku je zaznamenaný rast penetrácie internetu vo výške 6 %, ako aj rast investovania do online inzerovania vo výške 13 %. Zrejmý je nárast používania mobilných zariadení – tabletov a smart telefónov pre prístup k internetu. V našej krajine na Facebook z počítača pristupuje 48 % užívateľov, z mobilných telefónov a tabletov 8 %, pokým 38 % užívateľov na tieto účely používa aj počítače aj mobilné zariadenia. Z počítača twittuje 14 %, z mobilných zariadení 7 %, pokým z oboch zariadení 10 % užívateľov Twitteru. Iba 6 % anketovaných v Srbsku povedalo, že nepoužíva Facebook, pokým Twitter nepoužíva až 68 % anketovaných.

dd3Ionel Năftănăilă, riaditeľ technológie a podnikania v IAB Europe, sa zmienil o regulovaní digitálneho trhu v Európe, o otázke ochrany súkromia, ktorej európski zákonodarcovia venujú veľkú pozornosť a samoregulácii, ako o možnom riešení tohto problému. Prezentujúc výsledky najnovšieho IAB Adex prieskumu Năftănăilă uviedol, že 37 % anketovaných vyhlásilo, že nepoužívajú služby na určenie lokácie, zo strachu o svoje súkromie. Okrem toho, predstavil zaujímavý údaj o interaktívnom inzerovaní v SAD. V minulom roku jeho hodnota bola odhadovaná na 42, 8 miliardy dolárov a po prvýkrát do interaktívneho inzerovania bolo investované viac prostriedkov, než do broadcastingu TV inzerovania (nezahŕňa reklamu na káblovej televízii).

Emil Pawlowski, zo spoločnosti Gemius, vyhlásil, že penetrácia internetu a „premávka“ na mobilných zariadeniach, v regióne centrálnej a východnej Európy, sa zrýchľuje. Najvyvinutejší je český trh, kde je penetrácia internetu vo výške 96 %, pokým sa Srbsko (58,8 %) nachádza pred Chorvátskom (58 %), Rumunskom (51 %) a Tureckom (42 %). Fragmentáciu platforiem, z ktorých sa pristupuje k internetu, Pawlowski považuje za veľkú výzvu pre online priemysel. „Ak chcú upútať pozornosť spotrebiteľov, agentúry a inzerenti sa musia prispôsobiť tomuto trendu a ponúknuť adekvátne kreatívne riešenia pre rôzne zariadenia,“ zdôraznil.

dd7Timotej Gala, zo spoločnosti Httpool, hovoril o programamtic inzerovaní, presnejšie o automazácii procesu prenájmu digitálneho reklamného priestoru, ktorý v značnej miere zľahčuje plánovanie v médiách, pokým Victoria Grigoryan, z Microsoft Advertising, hovorila o inzerovaní na Skype, ktorý má súčasne okolo 340 miliónov aktívnych užívateľov. „Brandy musia byť prítomné na sieťach, na ktorých spotrebitelia vytvárajú najosobnejšie, najhlbšie,“ povedala Grigoryan.

Na štvrtej konferencii Digital Day návštevníci si mohli vypočuť príhovory aj iných významných svetových odborníkov z oblasti digitálneho marketingu. Hovorili Calin Rotarus, riaditeľ spoločnosti BCCR, Ákos Szabó z agentúry Adaptive MediaRupert Slade, jeden z lídrov PhD Worldwide pre centrálno-východnú Európu, ktorý mal aj v tomto roku zaujímavú prednášku o zmenách, ktoré „dôležité údaje“ prinesú do priemyslu inzerovania.

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs