Slováci a Srbi – história a súčasnosť

9.máj 2014

Slováci a Srbi – história a súčasnosť

DSC_1169V Zhromaždení AP Vojvodiny dnes prebiehala medzinárodná konferencia Slováci a Srbi – história a súčasnosť, ktorú zorganizovali Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, Matica slovenská v Srbsku a Slovenská evanjelická a. v. cirkev v Srbsku. Konferenciu podporili vláda Srbska, ako aj vláda Slovenskej republiky. Otvárajúc konferenciu predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Anna Tomanová-Makanová zdôraznila, že je konferencia zorganizovaná s cieľom ukázať na historické väzby slovenského a srbského národa, na jedinečný príklad harmonického spolunažívania medzi príslušníkmi slovenskej národnostnej menšiny a väčšinového srbského obyvateľstva.

DSC_1131Prítomným sa prihovorili aj predseda Zhromaždenia AP Vojvodiny István Pásztor, predseda pokrajinskej vlády Bojan Pajtić, riaditeľka Kancelárie pre ľudské a menšinové práva Suzana Paunovićová, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Igor Furdík a iní. Prečítaný bol aj pozdravný list predsedu vlády Slovenskej republiky Roberta Fica. Na záver konferencie sa prihovoril aj podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslav Lajčák.

DSC_0073Konferencia bola rozdelená do piatich panelov, v ktorých sa rečníci zamerali na niekoľko oblastí: legislatívny rámec postavenia národnostných menšín v Srbsku, tradície spolunažívania Slovákov a Srbov, kultúru a duchovný život, školstvo a aktuálne postavenie slovenskej menšiny v Srbsku.

Organizátori a účastníci konferencie schválili Memorandum medzinárodnej konferencie Slováci a Srbi – história a súčasnosť, ako aj závery, ktoré sa týkajú spracovaných oblastí.

Podrobnejšie sa o konferencii zmienime v našom tlačenom vydaní.

Jasmina Pániková

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs