Dunaj – hlavná cesta kultúry

11.máj 2014

Dunaj – hlavná cesta kultúry

„Konferencia tohto typu je veľmi dôležitá pre mesto Nový Sad, keďže  je ono čoraz bližšie ku kandidatúre na titul Európske hlavné mesto kultúry,“ poznamenal novosadský primátor Miloš Vučević počas otvorenia 2. Medzinárodnej dunajskej konferencie o kultúre, ktorá prebiehala 5. a 6. mája. Konferenciu zorganizovali Kultúrne centrum Nového Sadu a Európska dunajská akadémia. Dvojdňová konferencia v Master stredisku Novosadského veľtrhu bola pokračovaním dialógu a výmeny skúseností, ktoré štartovali na minuloročnej prvej konferencii v nemeckom meste Ulm.

Dunaj je opravdivým kultúrnym tokom Európy, uzhodli sa účastníci konferencie  

Dunaj je opravdivým kultúrnym tokom Európy, uzhodli sa účastníci konferencie

Pri otvorení konferencie primátor Miloš Vučević poznamenal, že možnosť zorganizovať konferenciu takéhoto významu potvrdzuje skutočnosť, že kultúrni dejatelia a inštitúcie kultúry v Novom Sade kvalitne vykonávajú svoju prácu. „Hrdí sme na to, že sme multinárodnostné mesto, ktoré do jedného celku spája aj tradičné, aj nové. Je to naša rozpoznateľná charakteristika, ktorou sa budeme riadiť aj v boji o titul Európske hlavné mesto kultúry 2021,“ vyhlásil Vučević.

S úvodnými prejavmi vystúpili aj štátny tajomník Ministerstva vedy, výskumu a umenia pokrajiny Baden-Württemberg Joachim Uhlmann, generálny koordinátor Rady dunajských miest a regiónov a riaditeľ Európskej dunajskej akadémie v Ulme Peter Langer, riaditeľ Balassi inštitútu Collegium Hungaricum vo Viedni Márton Méhes, ako aj riaditeľ Kultúrneho centra Nového Sadu Andrej Fajgelj.

Prítomným sa prihovoril aj pokrajinský tajomník pre kultúru a verejné informovanie Slaviša Grujić. „Nemali by sme predstavovať hlavné mesto kultúry iba v určitom období, ale vždy,“ zdôraznil tajomník Grujić. Ako povedal, kultúra sa v týchto priestoroch musí cítiť každý deň a k tomu prispela aj táto konferencia, ktorá bola vynikajúcou príležitosťou na nadviazanie kontaktov a výmenu skúseností.

V rámci konferencie boli zorganizované aj dva workshopy: Podujatia a siete na Dunaji – prínos k dunajskej identite? a Európske hlavné mesto kultúry – skúsenosti a vyhliadky do budúcnosti. O svojich skúsenostiach o titule Európskeho hlavného mesta kultúry hovorili hostia z Linzu, Pécsu a Košíc, ktorí sa zamerali na projekty a pozitívne skúsenosti, ktoré im priniesol prestížny titul. Predstavitelia troch potenciálnych kandidátov – Bulharska, Rumunska a Srbska – hovorili o svojich očakávaniach a krokoch, ktoré podnikajú v tejto súťaži. V druhý deň konferencie účastníci prijali deklaráciu a určili organizátora konferencie v roku 2015, ktorým sa stalo mesto Viedeň.

                                                                                                                                         Jasmina Pániková

 

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs