Palančania na Palárikovej Rakovej

11.máj 2014

Palančania na Palárikovej Rakovej

V dňoch 23. – 28. apríla na Slovensku prebiehala 47. národná súťažná prehliadka ochotníckych divadelných súborov s inscenáciami pôvodnej slovenskej dramatickej tvorby. Okrem šiestich vybraných súborov z celého Slovenska zúčastnili sa aj ochotníci zo Srbska, divadelná skupina MOMS z Báčskej Palanky s predstavením Život je čudo. Palančania sa na prehliadku dostali ako víťazi minuloročného festivalu DIDA v Pivnici. Autorkou textu je Elena Hložanová, pod réžiu sa podpisujú Katarína Hitzingerová a E. Hložanová. Hrajú Jozef Chrček a Emília Lazićová.

Zároveň uplynulo desať rokov od podpísania memoranda o spolupráci DIDA a Palárikovej Rakovej. Čo spája tieto dva festivaly? Na Palárikovej Rakovej sa môžu zúčastniť súbory, ktoré hrajú pôvodnú slovenskú dramatickú tvorbu, či už klasikov alebo súčasných autorov. Právo účasti na festivale DIDA majú inscenácie predlôh dolnozemských autorov, ak priamo alebo nepriamo hovoria o živote Slovákov na Dolnej zemi. Víťazi Palárikovej Rakovej podľa memoranda majú právo účasti na festivale DIDA a víťazi festivalu DIDA na Palárikovej Rakovej.

Palančania v Čadci

Palančania v Čadci

Víťazom Palárikovej Rakovej 2014 sa stalo predstavenie Staroba Divadelného súboru Jána Chalupku Mesta Brezno. Brezniansky súbor v roku 2015 pohostinsky vystúpi na festivale DIDA v Pivnici.

Krajania z Báčskej Palanky boli slávnostne prijatí starostom v Obecnom úrade Raková, zúčastnili sa na Spomienkovej slávnosti pri soche Jána Palárika a slávnostnej svätej omše v kostole, tiež v Rakovej. Nasledovalo slávnostné otvorenie festivalu, na ktorom bolo prítomných mnoho vzácnych hostí, medzi inými Igor Furdík, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Na slávnostnom otvorení ocenenia dostali zaslúžilí jednotlivci, a to: Stanislav Grečmal, osvetový pracovník, herec, scenárista, režisér. Druhou ocenenou osobnosťou je Ladislav Vagaday, in memoriam, za tvorivé hodnoty vo vzťahu k Palárikovej Rakovej, za jeho divadelnú i spoločenskú charizmu. Pre naše prostredie je zaujímavé ocenenie, ktoré sa dostalo Jánovi Kmeťkovi, hercovi, režisérovi, organizátorovi z Pivnice. Udelili mu Cenu Obce Raková za dlhoročnú spoluprácu pri rozvoji kultúrneho a spoločenského života v obci.

Palanské predstavenie Život je čudo dôstojne prezentovalo festival DIDA na Slovensku, malo priaznivé ozveny a účastníci krásny zážitok, na ktorý budú s úctou spomínať. Zároveň sú vďační Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorý každoročne finančne podporuje výmenu víťazov dvoch totožných festivalov na Slovensku a v Srbsku.

                                                                                                                                         Elena Hložanová

 

 

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs