KONFIRMAČNÁ SLÁVNOSŤ

9.máj 2013

19paz Konfirmanti 2013

KONFIRMAČNÁ SLÁVNOSŤ v slovenskom evanjelickom a. v. cirkevnom zbore v Starej Pazove prebiehala v nedeľu 28. apríla. V tohtoročnej generácii je 38 konfirmandov, z toho 18 dievčat a 20 chlapcov, ktorí pod vedením pána farára Mgr. Igora Feldyho úspešne absolvovali predkonfirmačnú výučbu. Svoje znalosti z kresťanskej viery si overili pred rodičmi, krstnými rodičmi, príbuznými, učiteľmi a ostatnými veriacimi v preplnenom kostole, keď aj pristúpili prvýkrát k sviatosti Večere Pánovej. Okrem katechétok Anny Kišovej a Kataríny Hricovej, kantorov prof. Anny Đurđevićovej a Pavla Kadlečíka, na konfirmačnej slávnosti sa zúčastnil aj pán farár Kenneth Michnay z USA. V dejinách pazovského cirkevného zboru zostane zapísané, že 28. apríla 2013 pred oltár k sviatosti Večere Pánovej po konfirmačnej slávnosti pristúpili takmer všetci prítomní. Tohto roku Stará Pazova bude hostiteľkou celocirkevného Stretnutia pokonfirmačnej mládeže.

kv

Foto: J. Réner Renky

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs